Aansprakelijkheid

Als ondernemer neemt u risico’s. Vaak pakken deze risico’s goed uit, maar soms brengen de risico’s u in moeilijkheden. U en uw onderneming kunnen dan aansprakelijk gesteld worden. Als u de risico’s wilt beperken of een aansprakelijkstelling wilt aanvechten, dan kunt u een beroep doen op de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. Bent u degene die schade heeft geleden en wilt u een partij aansprakelijk stellen? Ook dan kunt u vertrouwen op onze expertise.

Aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

Wij zijn gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Soms zijn deze rechten nauw met elkaar verbonden. Bent u aansprakelijk gesteld, dan moet u dit bijvoorbeeld normaal gesproken zo spoedig mogelijk melden bij uw verzekeraar. Neemt de verzekeraar uw claim niet in behandeling, dan moet u zelf verweer voeren. Laat u hierbij altijd begeleiden door een professionele partij. Laat u begeleiden door Vermetten | accountants en adviseurs. Zo staat u sterker.

Win tijdig advies in

Het is aan te raden om altijd tijdig advies in te winnen, zodat de aansprakelijkheidsstelling snel wordt opgepakt en eventuele schade zoveel als mogelijk wordt beperkt. Aarzel niet en neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.