Financiering en zekerheden

Uw onderneming kan niet zonder kapitaal, dit is de motor van uw onderneming. Kapitaal kunt u op verschillende manieren verkrijgen, bijvoorbeeld door eigen vermogen in te brengen, een lening bij de bank af te sluiten of anderszins van een derde partij een financiering verkrijgen. Welke financieringsvorm u kiest, hangt onder meer af van de fiscale behandeling van de financieringsvorm én de bijbehorende (aansprakelijkheids)risico’s.

Neem de voorwaarden onder de loep

Leent u geld bij een geldverstrekker, dan is het belangrijk om de voorwaarden goed onder de loep te nemen. Iedere lening is namelijk gebonden aan voorwaarden. Vrijwel alle geldverstrekkers werken met enige vorm van onderpand of andere vorm van zekerheid, zoals borgtocht of hoofdelijkheid. Als onderpand worden soms bedrijfspanden of machines aangeboden. Bij borgtocht of hoofdelijkheid eist de geldverstrekker dat een ander persoon dan de schuldenaar garant staat voor de lening. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de persoon die garant staat. Vermetten | accountants en adviseurs helpt u bij al uw financieringsvraagstukken en kan u adviseren én begeleiden bij het aanvragen en beoordelen van een financiering.