Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Minimumloon 2023

Het minimumloon gaat per 1 januari 2023 in één keer omhoog met 10,15%.

Indien het salaris van uw werknemer(s) gebaseerd wordt op het wettelijk minimumloon zullen wij dit automatisch verhogen per januari 2023.

Blijkt bij de salarisverwerking over januari 2023 dat het reguliere salaris van één van uw werknemers onder het wettelijk minimumloon uit is gekomen (in verband met de enorme stijging van het wettelijk minimumloon), zullen wij het salaris automatisch op minimaal het geldende wettelijk minimumloon gaan baseren. 

Uiteraard stellen wij u daar dan van op de hoogte.

Verlofadministratie:

Overweegt u om gebruik te maken van de verlofadministratie/verlofmodule via het salarispakket? Dan is 1 januari de beste datum om hiermee te starten. 

 

Het gebruik van de verlofmodule is gratis, voor de (eenmalige) inrichting worden kosten in rekening gebracht (de benodigde tijd). Uw werknemers kunnen via hun persoonlijke omgeving verlof aanvragen. U of een afdelingsmanager/teamleider kunnen het verlof toekennen en hebben overzicht middels de verlofkalender, zodat in één oogopslag gezien kan worden wie wanneer verlof op wil nemen en of dit uitkomt met de bezetting.