Ik kan de huur van mijn winkel of café niet meer opbrengen. Wat zijn de mogelijkheden?

Coronacrisis: vraag en antwoord

Heeft u een restaurant, café of winkel en kunt u door de opgelegde sluiting niet meer aan uw betalingsverplichtingen voldoen? Kunt u bijvoorbeeld niet meer de huur van uw winkelpand of horecazaak opbrengen? Vermetten Vastgoedadvies vertelt u meer over uw mogelijkheden.

 

Ik kan de huur van mijn winkel of café niet meer opbrengen. Wat zijn de mogelijkheden?

Het coronavirus (COVID-19) raakt veel Nederlandse sectoren. Ook in de detailhandel en de horeca zijn de gevolgen van de coronacrisis zeer goed merkbaar. Gesloten restaurants, cafés en winkels zorgen voor een aanzienlijke omzetderving. Dit terwijl de vaste kosten zoals de huur van winkel- en horecapanden gewoon doorlopen.


Opschorten huidige huurverplichting

Het is voor ondernemers aan te raden om deze vaste betalingsverplichtingen zoveel mogelijk terug te brengen. Huurders, met name in de meest getroffen sectoren, doen er verstandig aan om verhuurders te verzoeken om de huidige huurverplichtingen op te schorten. Wanneer er zicht is op herstel van de coronacrisis, kunnen er met de verhuurder verdere afspraken gemaakt worden over (gedeeltelijke) betaling of kwijtschelding van de opgeschorte huurverplichtingen.


‘Steunakkoord voor en door de Nederlandse retailsector’

In de praktijk blijkt dat veel verhuurders akkoord gaan met een (al dan niet gedeeltelijke) opschorting van de huurverplichting. Verhuurders hebben immers geen belang bij een huurder die het niet redt en het huurpand moet verlaten (met leegstand tot gevolg). Dit heeft zich afgelopen 11 april dan ook vertaald in een voorlopig steunakkoord, ‘Steunakkoord voor en door de Nederlandse retailsector’. In dit steunakkoord hebben belangenvertegenwoordigers van de detailhandel en verhuurders (IVBN, INretail, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland, EZK, NVB1 en VGO) afspraken met elkaar gemaakt. De doelstellingen van dit steunakkoord zijn als volgt:

  • oplossen van liquiditeitsvraagstuk als gevolg van de coronacrisis;
  • begrip voor de verscheidenheid aan belangen;
  • samen door de pijn. De financiële pijn wordt verdeeld tussen retailers (en hun aandeelhouders), verhuurders, banken en overheid;
  • bijdragen aan draagkracht coronacrisis. Het uitgangspunt is fairness en helpen van bedrijven die het nodig hebben;
  • partijen creëren gezamenlijk liquiditeit en solvabiliteit om na de coronacrisis vooruit te kunnen;
  • winkels zo spoedig mogelijk weer veilig open (binnen de door de overheid gestelde kaders).

In het steunakkoord worden onder andere uitgangspunten vermeld met betrekking tot huuropschorting, kwijtschelding van huurverplichtingen en huuruitzettingen. Lees hier de volledige tekst van het ‘Steunakkoord voor en door de Nederlandse retailsector’.


Crisis gezamenlijk overbruggen

Niet alleen retail- en horecaondernemers worden hard geraakt door de crisis: ook veel andere ondernemers hebben het zwaar te verduren. Ook zij kunnen bij hun verhuurders een verzoek doen om de huurbetalingen tijdelijk op te schorten. Uiteindelijk moet de economie in Nederland na de coronacrisis weer zo snel mogelijk overgaan op herstel. Dat kan alleen wanneer huurders en verhuurders deze bizarre tijd gezamenlijk kunnen overbruggen.


Begeleiding van Vermetten Vastgoedadvies

Vermetten Vastgoedadvies heeft voor winkeliers een modelbrief opgesteld die u kunt gebruiken om bij uw verhuurder opschorting van de huur te verzoeken. De brief kunt u hier downloaden. Voor huurders binnen de horeca of andere sectoren stellen wij graag een brief op maat op. Wilt u een maatwerkbrief opstellen óf wilt u meer informatie over opschorting van de huurverplichting? Aarzel niet en neem direct contact op met adviseur Hans Staal van Vermetten Vastgoedadvies. U kunt Hans rechtstreeks bereiken via telefoonnummer 06 - 50 63 34 40. Hans kan u bovendien ook zeer goed bijstaan wanneer u afspraken wilt maken met uw verhuurder over (gedeeltelijke) betaling of kwijtschelding van de opgeschorte huurverplichtingen. Nu en wanneer de coronacrisis weer op zijn retour is.