‘Steun ondernemers én steun elkaar tijdens deze orkaan’

John Vermetten aan het woord

Regelmatig werpt John Vermetten, algemeen directeur van Vermetten | accountants en adviseurs, zijn blik op een actueel onderwerp of een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Op de vooravond van het nieuwe jaar blikt John terug op 2020. Een bewogen jaar dat veel van ons allen gevraagd heeft. Ook kijkt hij hoopvol vooruit naar 2021.

‘Steun ondernemers én steun elkaar tijdens deze orkaan’

Het jaar is bijna ten einde. Wie had aan het begin van 2020 gedacht wat ons allemaal te wachten stond met een pandemie die over ons heen raast? Het coronavirus treft ons allemaal. Gelukkig loopt het in veruit de meeste gevallen goed af. En de vaccins komen eraan. Maar voor sommigen kwamen óf komen die te laat. Denk aan de ouderen en kwetsbaren onder ons of zij die verschrikkelijke pech hebben.

En wat te denken van de ondernemers die het, ondanks alle overheidssteun, niet redden? Die hun bedrijf, hun levensdroom waar ze zo hard voor gewerkt hebben, moeten sluiten. De werknemers die hun baan verliezen en het leed binnen de gezinnen die daarmee getroffen worden. Wat kan het leven oneerlijk en hard zijn … Ik wens alle mensen die direct of indirect getroffen worden heel veel sterkte. Ik hoop dat jullie steun bij elkaar kunnen vinden. 
 

Respect voor zorgmedewerkers, politici en deskundigen

Ons past niet anders dan in stilzwijgen onze zegeningen te tellen wanneer we niet (al te hard) getroffen worden. En diep, diep respect te hebben voor al die zorgmedewerkers die met gevaar voor eigen leven zorg verlenen. Dag en nacht, zeven dagen per week. Zélfs tijdens de feestdagen zijn zij er voor hen die zorg nodig hebben. Bovendien wil ik mijn respect uitspreken voor onze politici en deskundigen die de verantwoordelijkheid dragen om heel moeilijke beslissingen te moeten nemen. Impopulaire maatregelen die impact hebben in een land met ‘17 miljoen virologen’. 
 

MKB is motor van samenleving

Ik roep onze politici toch ook op om onze ondernemers nóg meer en nóg langer te steunen, zodat zij deze orkaan kunnen overleven. Wanneer het virus weer enigszins onder controle is, kunnen zij hun cruciale rol in onze maatschappij weer invullen. Ook roep ik iedereen op om vooral die ondernemers en sectoren te steunen die het extra zwaar hebben. Want het MKB is de motor en het hart van onze samenleving. Niet alleen economisch, zeker ook sociaal-maatschappelijk. Als er iets duidelijk is geworden in dit jaar, is dat internet, ICT en Tech onmisbaar zijn geworden. Daarentegen is fysiek sociaal contact en menselijke aandacht een primaire levensbehoefte. Dit kan niet worden vervangen door digitaal of online contact.
 

Hoopvolle tekenen

Vertrouwen, optimisme, innovatiekracht, doorzettingsvermogen en veerkracht zijn dé eigenschappen bij uitstek waarover juist een ondernemer beschikt. Wij zien ondernemers vechten voor hun bedrijf. Maatregelen nemen, businessmodellen aanpassen en met innovatieve diensten en producten komen. Uit de EU-Economische monitor Covid-19 blijkt dat het bruto binnenlands product in het derde kwartaal van 2020 met maar liefst 7,7 procent is toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. De consumptie van zowel huishoudens, overheid, het handelssaldo en de investeringen namen flink toe. De uiteindelijke krimp zal in 2020 in Nederland ‘slechts’ uitkomen op circa 3,9 procent. Daarmee doen we het (veel) beter dan zowat alle andere EU-landen. In 2021 wordt weer groei verwacht en de prognose is nu dat we medio 2022 weer op het pre-coronaniveau zitten. Dat zijn hoopvolle tekenen.
 

Moment van bezinning en reflectie 

De Kerstperiode is voor velen een periode van bezinning en reflectie. We zijn afgelopen voorjaar hardhandig wakker geschud uit onze dagdroom om ‘alles onder controle te (kunnen) hebben’. Zaken die vanzelfsprekend waren, zijn dat nu niet meer. En tegelijkertijd, de meesten van ons hebben nog zóveel wel. Denk aan gezondheid of toegang tot de (medische)zorg daartoe, vriendschap, familie, een gezin, een sociaal netwerk en vangnet, onze vaardigheden, onze kennis en onze kracht om altijd weer oplossingen te bedenken en nieuwe zaken te creëren. Laten we onszelf eraan herinneren dat er na elke crisis een nieuwe groeifase aanbreekt. We komen hier dus sowieso sterker en beter uit. 
 

Vermetten staat naast u

Wij geloven in de menselijke kracht om als samenleving te overleven en elkaar te helpen én in de cruciale rol van ondernemers daarin. Pak nu de rust en bezinning, zodat u daarna weer in de actiemodus kunt gaan. Het team van Vermetten zal u daarbij helpen. Deskundig, Daadkrachtig en Doeltreffend, Zonder gedoe. Precies zoals u van ons gewend bent. Wij zijn Vermetten, dé betrokken adviseur van ondernemers die weer opstaan en verder gaan.

Namens het gehele Vermetten-team wens ik alle lezers een heel gelukkig en bovenal gezond 2021! Een jaar waarin u gezond mag blijven (of weer gezond mag worden), zodat u kunt werken aan het realiseren van mooie zaken die de moeite waard zijn.