Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Salarisadministratie december 2022

Wij verzoeken u de salarismutaties voor de maand december 2022 zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat u de salarisstroken over de maand december 2022 op tijd in uw bezit heeft, dus tijdig kunt betalen.

Daarbij rekening houdend met een doorlooptijd van minimaal 3 werkdagen voordat de salarisstroken definitief voor u beschikbaar zijn nadat u de mutaties aangeleverd heeft.

Enkele aandachtspunten bij het doorgeven van de mutaties december 2022:

 

 • Zijn de juiste gegevens van de ter beschikking gestelde auto’s bekend in de salarisadministratie 2022?
 • Is in de salarisadministratie bekend welke werknemers in 2022 gebruik gemaakt hebben van de bestelauto waarvoor de regeling “doorlopend afwisselend gebruik bestelauto” toegepast wordt (€ 300,00 per bestelauto per jaar)?
 • Is de beschikking inzake de WBSO subsidie 2022 ingediend bij de salarisadministratie (voor ondernemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk)?
 • Zijn de volgende gegevens voor het juist toepassen van de WW-premie nog juist in de salarisadministratie?
  • soort arbeidsovereenkomst (bepaalde / onbepaalde tijd)
  • omvang van de in de arbeidsovereenkomst opgenomen arbeidsduur (vaste uren, uren op oproepbasis, min-max uren)
  • is er sprake van een BBL- Leerling?
  • is een schriftelijk, door alle partijen ondertekend, exemplaar van de arbeidsovereenkomst aanwezig?

 

Lees hier meer over de salarisadministratie in 2023.