Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vermetten | accountants en adviseurs en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vermetten.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Vermetten | accountants en adviseurs en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Vermetten | accountants en adviseurs en alle aan haar gelieerde entiteiten analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Vermetten accountants | adviseurs en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Vermetten | accountants en adviseurs en alle aan haar gelieerde entiteiten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen

Vermetten accountants | adviseurs en alle aan haar gelieerde entiteiten verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vermetten | accountants en adviseurs en alle aan haar gelieerde entiteiten blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Vermetten | accountants en adviseurs en alle aan haar gelieerde entiteiten gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vermetten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen zichzelf te legitimeren zodat we u kunnen identificeren. We zullen ter zake deze identificatie geen gegevens van u opslaan, dit ter bescherming van uw privacy. Vermetten accountants | adviseurs en alle aan haar gelieerde entiteiten zullen zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Vermetten | accountants en adviseurs en alle aan haar gelieerde entiteiten nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Vermetten | accountants en adviseurs en alle aan haar gelieerde entiteiten hebben in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen in het kader van haar dienstverlening aan haar klanten:

 1. Dagelijks backup- en mogelijkheid voor herstelprocedures;
 2. Beveiliging van netwerkverbindingen;
 3. Beperkte toewijzing van bevoegdheden gerubriceerd per functie voor personen die met de uitvoering van de verwerking belast zijn (inclusief een periodieke controle hierop);
 4. Deels wordt gewerkt met encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht naar externe partijen in het kader van de dienstverlening;
 5. Implementatie van beveiligingsbeleid;
 6. Implementatie van gedragscode voor personeel;
 7. Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en contracten met derden;
 8. Indringeralarm op de bedrijfspanden;
 9. Verplicht gebruik van toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes;
 10. Logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens;
 11. (Sub)bewerkersovereenkomsten met derden;
 12. Opslaan van gegevensbestanden binnen de beveiligde omgeving.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons via +31 (0)161-456056 of via info@vermetten.nl.

Tot slot

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.
Wij hechten veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@vermetten.nl.