Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Audits en controle voor
ondernemers

De kwaliteit van uw jaarrekening is belangrijk voor u, de Belastingdienst en de aandeelhouders van uw onderneming. Daarom is een controle of audit van uw jaarrekening verstandig – en voor grotere bedrijven zelfs wettelijk verplicht. Vermetten | accountants en adviseurs beschikt over een AFM-vergunning om deze audits uit te mogen voeren en heeft deskundige audit accountants in dienst.

Audits en controle voor ondernemers

De kwaliteit en betrouwbaarheid van de jaarrekening is belangrijk voor uzelf én uw stakeholders. Voor middelgrote ondernemingen heeft de overheid een accountantscontrole verplicht gesteld. Het doel? Externe belanghebbenden kunnen erop vertrouwen dat de jaarrekening de financiële positie van de onderneming betrouwbaar weergeeft. Een onderneming is middelgroot als gedurende twee opvolgende boekjaren aan twee van de drie criteria wordt voldaan:

 • Balanstotaal groter dan 6.000.000
 • Netto-omzet groter dan 12.000.000
 • Gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst

In drie fases wordt de onderneming gecontroleerd. Deze fases bestaan uit:

 • Planningsfase: In deze fase maken we een ‘foto’ van de ondernemer en de onderneming. De activiteiten die we in deze fase uitvoeren, bestaan onder andere uit:
  • Doorgronden van activiteiten, de branche en de specifieke wet -en regelgeving
  • Het uitvoeren van een risicoanalyse
 • Interimcontrole: In deze fase doorgronden we primaire processen in de bedrijfsvoering en toetsen we de werking van aanwezige interne beheersingsmaatregelen en IT-systemen.
 • Jaareindecontrole: Bij de jaareindecontrole toetsen we cijfers door het uitvoeren van diverse detailwerkzaamheden en data-analyses.

Zijn deze fases doorlopen, dan delen we onze bevindingen bij de jaarrekening, de controleverklaring. Als u niet wettelijk controleplichtig bent, dan kunt u uiteraard ook vrijwillig uw jaarrekening door ons laten controleren.

Bruikbare inzichten

Laat u uw jaarrekening controleren, dan levert u dit ook bruikbare inzichten op. U krijgt inzicht in mogelijke verbeteringen, bijvoorbeeld cijfermatig of procesmatig. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zorgt voor een waardevermeerdering van uw onderneming!

Wij krijgen energie van het doorgronden van verschillende ondernemingen in verschillende branches. We zijn betrokken, behulpzaam, no-nonsense en vinden het belangrijk om samen met u een controleopdracht invulling te geven. Dit zorgt voor een plezierig proces voor álle partijen. Deskundig, daadkrachtig en zonder gedoe een controle uitvoeren: dát is waar we voor staan.

Overige assurance werkzaamheden

Naast het uitvoeren van een accountantscontrole voeren we ook andere werkzaamheden uit:

 • Subsidiecontroles
 • Beoordelingswerkzaamheden
 • Diverse specifiek overeengekomen opdrachten
 • Opdrachten waarbij de betrouwbaarheid van prognoses worden getoetst

Deel uw uitdaging met ons