Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Uw missie. Onze visie

U ziet het ook. Uw klanten worden kritischer, de supply chain sneller, (technologische) ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op en uw medewerkers vragen steeds meer van u. Ook de maatschappij en de overheid vragen meer van u qua duurzaamheid, wetten en regels. Tegelijkertijd kijkt iedereen naar u, als ondernemer, voor alle antwoorden.

Stip op de horizon

Aangezien het voor één persoon onmogelijk is om al deze antwoorden te bezitten, is het cruciaal om een goed team om u heen te verzamelen. In deze turbulente tijden is het belangrijk om een duidelijke stip op de horizon te hebben en dagelijks een significante bijdrage te leveren aan de realisatie van deze stip. Lange termijn denken, korte termijn handelen. Vermetten Advisory helpt u dit te realiseren!

Concrete doelen

Wij ondersteunen u als ondernemer om uw persoonlijke en professionele doelen concreet te beschrijven. Samen met u voeren we de acties uit en zodoende helpen we u bij de realisatie hiervan. Wij doen niet alleen wat u van ons vraagt maar vooral wat nodig is om uw doelen te realiseren. Onze expertise, ervaring en samenwerkingsverbanden bieden u een maatwerk adviestraject aan dat leidt tot actie en resultaat. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat geen vraag onbeantwoord blijft en dat ten allen tijden de juiste persoon, op het juiste moment aan tafel zit.

Onze werkwijze

We starten met een drietal workshops waarin het beschrijven van uw strategie, kpi’s en actieplannen centraal staat. U, de ondernemer, bent ons startpunt. Vermetten Advisory ziet de ondernemer en zijn onderneming als een alliantie die, als de doelstellingen op elkaar afgestemd zijn, elkaar versterken.

Uw persoonlijke doelen realiseert u veelal via uw onderneming. Exact begrip voor uw persoonlijke doelen is dus een cruciale randvoorwaarde voor de doelen van uw onderneming.

Wanneer we de strategie, kpi’s en actieplannen voor u als ondernemer en uw onderneming hebben geconcretiseerd, voeren we een kort cyclisch ritme van (intern) overleg en werksessies in. Hierdoor weet u continu of u op koers ligt en wanneer bijsturen of reageren op nieuwe ontwikkelingen nodig is. Samen maken we uw onderneming flexibel en weerbaar, pakken we de uitdagingen van vandaag aan, voorkomen we verrassingen en zorgen we voor de realisatie van uw doelstellingen.

Vragen over strategisch advies?

Zoekt u ondersteuning bij het concreet maken van uw doelen, vraagt u zich ook weleens af waarom de strategische acties onvoldoende opleveren of dragen de succesvolle acties niet genoeg bij aan het gewenste resultaat? Neem dan contact met ons op. Wist u dat wij ook adviseren op het gebied van duurzaamheid? Onze adviseurs duurzaamheid van Vermetten Duurzaamheid kan u helpen bij duurzaamheid, het kiezen en verkrijgen van de juiste keurmerken, het toepassen van een strategie op uw duurzaamheidstransitie.
Niels van Raak

Niels van Raak

Managing partner advisory

Cas Claassen

Cas Claassen

Strategisch adviseur

Deel uw uitdaging met ons