Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Pensioenwet 2024

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen ingegaan. Deze nieuwe wet vereist dat alle pensioenregelingen vanaf 1 januari 2024 moeten voldoen aan specifieke minimumeisen. Dit geldt ongeacht of het pensioen wordt beheerd door een pensioenfonds, verzekeraar of premie pensioeninstelling. Wat zijn nu precies de minimale vereisten die vanaf 1 januari 2024 gelden? En welke acties moet u als werkgever ondernemen?

Belangrijke wijzigingen in pensioenregelingen per 1 januari 2024

De nieuwe pensioenwet wordt geleidelijk ingevoerd. Per 1 januari 2024 gelden de volgende relevante wijzigingen in alle pensioenregelingen:

  • De wettelijke maximale startleeftijd voor deelname aan de pensioenregeling wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dit betekent dat vanaf 2024 alle medewerkers vanaf 18 jaar automatisch deelnemen aan de pensioenregeling (tenzij ze al eerder deelnemer zijn geworden).
     
  • De wachttijd is niet meer toegestaan.

Deelname aan pensioenregeling vanaf 18 jaar

Momenteel is de minimale opnameleeftijd 21 jaar. Per 1 januari 2024 wordt deze minimumleeftijd verlaagd naar 18 jaar. Dit houdt in dat iedere werknemer van 18 jaar of ouder automatisch deelnemer wordt in de pensioenregeling of het pensioenfonds dat voor uw bedrijf van toepassing is. Als werkgever wordt van u verwacht dat u vanaf 1 januari 2024 de werkgeversbijdrage aan de pensioenpremie betaalt voor deze werknemers, naast de bijdrage die door de werknemers zelf op hun salarisstrook wordt ingehouden.

………………………………………………………………….

Bij de salarisverwerking van januari 2024 zullen we de uitbreiding van de pensioenverplichting meenemen.

Wachttijd niet meer toegestaan

In een aantal pensioenregelingen is een zogenaamde wachttijd opgenomen. Dit houdt in dat een nieuwe werknemer pensioen gaat opbouwen na een bepaalde periode na indiensttreding. Een voorbeeld hiervan zijn uitzendkrachten, die momenteel een wachttijd van 26 weken hebben.  

Vanaf 1 januari 2024 is een wachttijd niet langer toegestaan in pensioenregelingen. Een alternatief, de drempelperiode, blijft wel geldig en mag maximaal 8 weken duren. Tijdens deze drempelperiode bouwt de nieuwe werknemer pensioen op met terugwerkende kracht vanaf de datum van indiensttreding, in tegenstelling tot een wachttijd waarbij er geen terugwerkende pensioenopbouw is.