Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Salarisadministratie januari 2024

In januari kunnen er enkele wijzigen zijn voor de salarissen van uw medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan loonsverhogingen of wijzigingen in uren. Mochten er wijzigingen plaatsvinden voor de eerste verloningsperiode van 2024, dan ontvangen wij deze salarismutaties graag tijdig van u. 

Januari is een drukke maand door de implementatie van nieuwe regelgeving. Houdt er daarom rekening mee dat de verwerking van de salarisstroken in januari altijd iets langer kan duren.

Houd rekening met de volgende aandachtspunten bij het doorgeven van de salarismutaties voor januari 2024:

  • Beschikking van de Belastingdienst Werkhervattingskas (Whk) premie 2024.
  • Bent u eigenrisicodrager? Dan ontvangen wij graag de premiepercentage WGA/ZW van uw verzekeraar.
  • Nieuwe premiepercentages pensioenfondsen en overige bedrijfstakfondsen.
  • Polis/percentage ziekteverzuim en/of arbodienst.
  • Salariswijzigingen, urenwijzigingen, wijzigingen van de auto, etc.

Wij verzoeken u om een kopie van de brief van de Belastingdienst beschikking Whk, Premies en wijzigingen te mailen naar uw contactpersoon van de salarisadministratie.