Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Wet- en regelgeving 2024

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Per januari 2024 mag een werkgever onbelast €0,23 per kilometer vergoeden. Voorheen was dit €0,21 per kilometer. 

Graag horen wij vóór begin januari of u de verhoogde kilometervergoeding wilt toepassen.

Houd er rekening mee dat een CAO en/of een individuele arbeidsovereenkomst bepalingen kan bevatten waardoor het niet zomaar mogelijk is om de vergoeding per kilometer aan te passen. Heeft u twijfels over de aanpassingsmogelijkheden binnen uw CAO of arbeidsovereenkomst? Neem gerust contact met ons op. Wij staan klaar om de opties samen met u te verkennen.

Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2023 biedt de werkkostenregeling werkgevers de mogelijkheid om werknemers onbelaste thuiswerkkosten te vergoeden tot een bepaald bedrag, dankzij de introductie van een gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding. Deze vergoeding is echter niet verplicht.

Werkgevers kunnen momenteel een belastingvrije vergoeding van € 2,15 per dag voor thuiswerken verstrekken. Dit bedrag stijgt in 2024 naar maximaal € 2,35 per dag. 

Verhoging werkkostenregeling
Voor 2024 is de WKR vrije ruimte 1,92% van het fiscale jaarloon tot € 400.000. Daarboven geldt een percentage van 1,18%.

Meer weten? Bekijk dit artikel voor meer informatie over de WKR.  

LKV

Er gaat veel veranderen voor het Loonkostenvoordeel (LKV) en Lage-inkomensvoordeel (LIV).

LKV oudere werknemer afgeschaft per 2026.
Het LKV oudere werknemer wordt vanaf 2026 afgeschaft.

In 2025 kunnen werkgevers dit voor het laatst gebruiken voor werknemers van 65 jaar of ouder die uit een uitkeringssituatie komen. De tegemoetkoming is dan wel lager.

In 2024 beperkt LIV
Momenteel kunnen werkgevers het LIV toepassen voor medewerkers die 100 tot 125 procent van het wettelijk minimumloon (WML) verdienen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van 125 procent echter verlaagd naar 104 procent.

Daarnaast is er een wetvoorstel ingediend om het LIV in 2025 af te schaffen. De Jeugd-LIV wordt al afgeschaft per 2024. Werkgevers die in 2023 nog gebruik hebben gemaakt van deze tegemoetkoming, ontvangen in 2024 de laatste uitbetaling.