Bedrijfsplan.

Voorbereiden op de toekomst begint met plannen. Of eigenlijk: uw visie bepalen, doelen stellen en de haalbaarheid toetsen. De keuze voor een grote investering vergt een goed inzicht en gaat gepaard met een langere termijnvisie. Met een bedrijfsplan krijgt u inzicht in de haalbaarheid van deze investeringen voor de lange termijn en welke acties u kunt ondernemen om deze investeringen haalbaar te maken.

Financieringsaanvraag

Naast het opstellen van het bedrijfsplan adviseren en begeleiden wij de financieringsaanvraag.

Een bedrijfsplan heeft u onder andere nodig voor:

  • Investeringen: bijvoorbeeld in gebouwen, machines of grond.
  • U staat voor een bedrijfsoverdracht en wilt de mogelijkheden in beeld brengen.
  • U wilt uw bedrijf herstructureren en heeft daarvoor een financiële onderbouwing nodig.
Trekker Harken 2.jpg

Onze specialisten