Corporate finance.

Wij zijn zeer ervaren met het adviseren rondom alsmede het volledig begeleiden van overnames (koop, verkoop, MBI, MBO), fusies, waarderingsvraagstukken, due diligence, (her)structureringsvraagstukken, financieringsvraagstukken en participatietrajecten.

Deskundig advies

In een fase van transitie van uw onderneming is het inzetten van expertises, vaak op verschillende terreinen, een voorwaarde voor succes. Wij doen dit alles desgewenst in nauwe samenwerking met onze externe deskundigen waar wij nauw mee samenwerken, zoals juristen, actuarissen en taxateurs.

Wij hebben ervaring in het volledig begeleiden van ondernemingen ten aanzien van bovenstaande onderwerpen. Juist op deze terreinen komt de deskundige resultaatgerichte no-nonsense benadering van ons kantoor sterk tot uitdrukking.

Ons team