Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Duurzaamheidscertificering voor bedrijven

Duurzaamheidscertificaten zoals B Corp, CO2-prestatieladder, Lean & Green, ISO 14001/26000, PSO en EcoVadis tonen de inzet van bedrijven rondom duurzaamheid. Ze bieden niet alleen erkenning, maar helpen ook bij het voldoen aan wetgeving en regelgeving op het gebied van milieu en sociale verantwoordelijkheid. Tegenwoordig worden duurzame bedrijfspraktijken steeds belangrijker. Deze certificaten dienen als leidraad voor organisaties die streven naar een positieve impact op de wereld.

B Corp certificering 

De B Corp certificering, uitgereikt door B Lab, erkent bedrijven die voldoen aan hoge normen van sociale- en milieuprestaties, transparantie en verantwoordingsplicht. Om gecertificeerd te worden, moeten bedrijven een beoordeling doorstaan van hun impact op werknemers, gemeenschap, milieu en klanten. Na drie jaar vindt er een hercertificering plaats, zodat bedrijven zich blijven ontwikkelen. Het behalen van de B Corp certificering brengt niet alleen prestige met zich mee, maar ook tastbare voordelen, zoals het aantrekken van ethisch bewuste klanten, het werven van talent en het stimuleren van duurzame bedrijfspraktijken in de bredere zakelijke gemeenschap. 

Vermetten is uw B Corp accountant   

Vermetten is uw B Corp accountant die gespecialiseerd is in het begeleiden van bedrijven naar het behalen van de B Corp certificering. Vermetten weet precies wat de normen en vereisten zijn van B Corp. Hierdoor biedt Vermetten deskundige begeleiding om bedrijven te helpen bij het implementeren van duurzame praktijken en het voldoen aan de strenge criteria voor certificering. Ook zijn we bij Vermetten zelf druk bezig met het behalen van de certificering. Ons toegewijde team staat klaar om bedrijven te ondersteunen bij elke stap van het proces. Op onze duurzaamheidspagina leest u alles over onze aangeboden diensten gericht op duurzaamheid. 

Duurzaamheid en bedrijfssucces 

Duurzaamheidspraktijken, zoals Corporate Social Responsibility and Development (CSRD), Sustainable Development Goals (SDG) en het verkrijgen van certificeringen zoals B Corp, dragen aanzienlijk bij aan het succes van bedrijven. Bedrijven die zich richten op CSRD, SDG en B Corp, laten zien dat ze niet alleen winst najagen, maar ook bijdragen aan sociale- en milieudoelen. Succesverhalen van deze bedrijven laten zien hoe duurzaamheid niet alleen een ethische verplichting is, maar ook een pijler van innovatie en concurrentievoordeel. Deze benaderingen vormen een groeiende trend en zullen naar verwachting blijven ontwikkelen als belangrijke aspecten van bedrijfsvoering in de toekomst. 

CO2-prestatieladder 

De CO2-prestatieladder is een certificeringssysteem dat bedrijven stimuleert om hun CO2-uitstoot te verminderen en klimaatbewustzijn te vergroten. Het beoordeelt bedrijven op hun inspanningen om hun CO2-voetafdruk te verkleinen en beloont ze met hogere niveaus op de ladder voor meer ambitieuze maatregelen. Door middel van metingen, doelstellingen en transparante rapportage stelt de CO2-prestatieladder bedrijven in staat om hun uitstoot effectief te verminderen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. 

Lean & Green 

Lean & Green is een CO2-reductieprogramma dat bedrijven helpt om hun logistieke processen te optimaliseren en hun CO2-uitstoot te verminderen. Bedrijven verdienen het Lean & Green-keurmerk door concrete stappen te zetten om hun logistieke activiteiten efficiënter en milieuvriendelijker te maken. Vermetten kan bedrijven helpen door advies te bieden over het implementeren van duurzame praktijken en het opstellen van CO2-reductieplannen om aan de eisen van het Lean & Green-programma te voldoen. 

ISO 14001/26000 certificering 

Het ISO 14001-certificaat richt zich op milieumanagement, terwijl ISO 26000 betrekking heeft op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ISO 14001 beoordeelt hoe een organisatie haar milieurisico's beheert en haar impact minimaliseert, terwijl ISO 26000 de sociale verantwoordelijkheid van een organisatie beoordeelt, zoals ethiek, transparantie en betrokkenheid bij belanghebbenden. Beide normen bieden richtlijnen en kaders voor bedrijven om hun praktijken gericht op duurzaamheid te implementeren en te rapporteren, wat bijdraagt aan een positieve impact op zowel het milieu als de samenleving. 

Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) 

PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Het is een certificeringssysteem dat de mate van sociaal ondernemerschap van een organisatie beoordeelt. De PSO meet hoe inclusief een organisatie is door te kijken naar de mate waarin zij werkgelegenheid biedt aan kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bedrijven kunnen verschillende certificeringsniveaus behalen op basis van hun prestaties op het gebied van sociaal ondernemen. 

Het EcoVadis-certificaat 

EcoVadis is een wereldwijd platform voor duurzaamheidsbeoordeling dat bedrijven evalueert op basis van hun milieu-, sociale en ethische prestaties. Vermetten kan bedrijven helpen bij het behalen van het EcoVadis-certificaat door hen te begeleiden bij het implementeren van duurzame praktijken en het opstellen van rapportages die voldoen aan de eisen van EcoVadis. Dit omvat bijvoorbeeld het adviseren over beleidsontwikkeling en het verbeteren van prestaties op het gebied van duurzaamheid. 

Wilt u graag een certificaat behalen voor de duurzaamheidsprestaties van uw bedrijf? Vermetten biedt professionele begeleiding naar het behalen van het certificaat. Neem contact met ons op voor meer informatie!