Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Salarisadministratie december 2023

U wilt uw medewerkers correct en tijdig salaris uitbetalen. Hiervoor verzoeken wij u de salarismutaties voor de maand december 2023 zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.  Zo heeft u de salarisstroken op tijd in uw bezit voor de uitbetaling van de salarissen. 

Houd rekening met de volgende aandachtspunten bij het doorgeven van de salarismutaties voor december 2023:

 • Na het aanleveren van de mutaties is er een doorlooptijd van 3 werkdagen voordat de salarisstroken definitief beschikbaar zijn. 
 • Zijn de juiste gegevens van de ter beschikking gestelde auto's bekend in de salarisadministratie? 
 • Is in de salarisadministratie bekend welke werknemers in 2023 gebruik hebben gemaakt van de bestelauto met de regeling 'doorlopend afwisselend gebruik bestelauto'? Voor deze regeling geldt € 300,- per bestelauto per jaar. 
 • Is de beschikking over de WBSO subsidie 2023 ingediend bij de salarisadministratie (voor ondernemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk)? 
 • Zijn de gegevens voor het juist toepassen van de WW-premie nog correct in de salarisadministratie?: 
  • Soort arbeidsovereenkomst; bepaalde/onbepaalde tijd
  • Omvang van de in de arbeidsovereenkomst opgenomen arbeidsduur (vaste uren, uren op oproepbasis, min-max uren)
  • Is er sprake van een BBL-leerling?
  • Is er een schriftelijk, door alle partijen ondertekend, exemplaar van de arbeidsovereenkomst aanwezig?

Lees hier meer over de salarisadministratie in 2024