Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Aandachtspunt: het zwangerschapsverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof


De wetgeving is het afgelopen jaar veranderd ten aanzien van deze regelingen. Hierdoor hebben wij voor een juiste verwerking van deze regelingen in de salarisadministratie meer gegevens vanuit u nodig.

Zwangerschapsverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof: hoe zit dat nou?

De laatste jaren wordt er vanuit regelgeving steeds beter voor gezorgd dat ouders een gezonde werk/privé balans kunnen bewaren. De regels worden nog steeds doorontwikkeld. De regelgeving voor zwangere vrouwen, maar ook de regelgeving voor hun partners die (gedeeltelijk)betaald en/of onbetaald verlof op kunnen nemen. Per 2 augustus 2022 zijn de regelingen verder uitgebreid/aangevuld.  

Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

Door de veranderde wetgeving is het noodzakelijk dat in de salarisadministratie het zwangerschaps- en geboorteverlof verwerkt wordt. Speelt deze vorm van verlof bij één van uw werknemers? Geef dit dan tijdig aan ons door, zodat wij de juiste sociale verzekeringspremies toe kunnen passen. 

(Aanvullend) Geboorteverlof 

Vanaf 2019 mogen partners tot een week geboorteverlof opnemen. In 2020 is dit geboorteverlof aangevuld met 5 weken, het aanvullend geboorteverlof.

De eerste week geboorteverlof is voor rekening van de werkgever, het salaris dient 100% doorbetaald te worden. 
Tijdens de 5 aanvullende weken geboorteverlof hoeft de werkgever geen loon door te betalen. Er kan bij het UWV een uitkering aangevraagd worden. De hoogte van de uitkering bedraagt 70% van het (maximum)dagloon. 

Graag worden wij op de hoogte gehouden van de afspraken die u samen met uw medewerker maakt over het opnemen van het geboorteverlof. Er komt meer bij kijken dan in eerste instantie lijkt, zeker ten aanzien van de verwerking in de salarisadministratie en het (tijdig) aanvragen van de uitkering. Wij voorzien u graag van de juiste informatie om het voor u en de werknemer zo makkelijk en duidelijk mogelijk te maken en ontvangen van u graag tijdig de informatie die wij in die specifieke situatie nodig hebben. 
 

Wet betaald ouderschapsverlof 2022 

Naast het zwangerschaps-, bevallings- en (aanvullend) geboorteverlof is er ook sprake van ouderschapsverlof. Beide ouders hebben daar recht op. Dat gaat om 26 weken ouderschapsverlof, dat vrij op te nemen is tot het achtste levensjaar van het kind. 

Per 2 augustus 2022 geldt dat beide ouders tot 9 weken betaald ouderschapsverlof op kunnen nemen.  
Let op: deze zijn alleen betaald als ze binnen 1 jaar na de geboorte worden opgenomen en voor de doorbetaling dient een uitkering aangevraagd te worden bij het UWV. 

Wanneer u afspraken met uw medewerker maakt over het ouderschapsverlof en eventueel de uitkering aanvraagt voor deze verlofsoort, worden wij graag hierover geïnformeerd. Alleen op die manier kunnen wij het ouderschapsverlof op de juiste wijze in de salarisadministratie verwerken, conform de wet- en regelgeving die daarvoor van toepassing is. 


Conclusie verlofsoorten 

Voor de verschillende verlofsoorten gelden verschillende voorwaarden, termijnen en uitkeringssituaties. 
Voor al uw vragen omtrent de verlofsoorten kunt u contact met ons opnemen, wij helpen u er graag mee.