Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Aandachtspunt: het zwangerschapsverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof


De wetgeving is het afgelopen jaar veranderd ten aanzien van deze regelingen. Hierdoor hebben wij voor een juiste verwerking van deze regelingen in de salarisadministratie meer gegevens vanuit u nodig.

Zwangerschapsverlof, geboorteverlof en ouderschapsverlof: hoe zit dat nu?

De veranderende wetgeving zorgt steeds beter voor een gezonde werk/privé balans voor ouders. De wetgeving is het afgelopen jaar veranderd ten aanzien van deze regelingen. Voor zowel zwangere vrouwen als hun partners zijn er wijzigingen doorgevoerd per 2 augustus 2022. Lees verder wat er is veranderd en welke gegevens wij van u nodig hebben voor een juiste verwerking. 
 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

De veranderde wetgeving maakt het noodzakelijk om het zwangerschaps- en geboorteverlof juist te verwerken in de salarisadministratie. Speelt deze vorm van verlof bij uw werknemer(s), geef dit dan aan ons door. Wij passen voor u de juiste sociale verzekeringspremies toe in de salarisadministratie. 

 

(Aanvullend) Geboorteverlof

Sinds 2019 mogen partners al tot een week geboorteverlof opnemen. In 2020 is dit aangevuld met vijf weken; het aanvullend geboorteverlof. 

De eerste week geboorteverlof dient 100% doorbetaald te worden door de werkgever. De 5 aanvullende weken geboorteverlof hoeven niet doorbetaald te worden door de werkgever. Hiervoor kan bij het UWV een uitkering aangevraagd worden voor 70% van het (maximum)dagloon. 

Geef tijdig aan ons door wanneer uw werknemer gebruik gaat maken van het (aanvullend) geboorteverlof. Er komt vaak meer bij kijken dan in eerste instantie lijkt. Zeker ten aanzien van de verwerking in de salarisadministratie en het (tijdig) aanvragen Wij voorzien u hiervoor graag van de juiste informatie. Zo maken we het verlof voor u en uw werknemer makkelijk en duidelijk.

 

Wet betaald ouderschapsverlof 2022

Naast het bovengenoemde zwangerschaps-, bevallings- en (aanvullend) geboorteverlof, is er ook sprake van ouderschapsverlof. Beide ouders hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof. Dit verlof is vrij op te nemen tot het achtste levensjaar van het kind. 

Per 2 augustus 2022 geldt ook dat beide ouders tot 9 weken betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen. Dit is enkel een betaald verlof wanneer deze weken zijn opgenomen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Voor de uitbetaling van dit verlof kan een uitkering aangevraagd worden bij het UWV. 

Wanneer u afspraken met uw medewerker maakt over het ouderschapsverlof en eventueel de uitkering aanvraagt voor deze verlofsoort, worden wij graag hierover geïnformeerd. Alleen op die manier kunnen wij het ouderschapsverlof op de juiste wijze in de salarisadministratie verwerken, conform de wet- en regelgeving die daarvoor van toepassing is. 
 

Voor de verschillende verlofsoorten gelden verschillende voorwaarden, termijnen en uitkeringssituaties. Voor al uw vragen omtrent de verlofsoorten kunt u contact met ons opnemen, wij helpen u er graag mee.