Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Reiskostenvergoeding

Een belangrijke wijziging in 2023 betreft reiskostenvergoeding.

Een belangrijke wijziging in 2023 betreft de hoogte van de onbelast te verstrekken reiskostenvergoeding. 

Per januari 2023 mag een werkgever niet maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden, maar € 0,21 per kilometer. 

Echter, een CAO en/of een individuele arbeidsovereenkomst kan een bepaling bevatten waardoor het niet zomaar mogelijk is om de vergoeding per kilometer aan te passen. 

Graag vernemen wij dan ook uiterlijk begin januari van u of de kilometervergoeding verhoogd mag worden naar € 0,21 per kilometer en/of bij welke werknemers deze verhoging verwerkt mag worden. 

Twijfelt u over de mogelijkheden binnen de voor u van toepassing zijnde CAO of binnen de huidige arbeidsovereenkomsten die u gesloten heeft met uw werknemers, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag bij het uitzoeken van de mogelijkheden.


Tot slot willen wij u erop wijzen dat werkgevers er ook voor mogen kiezen om de reiskostenvergoeding verder te verhogen dan de maximale onbelaste vergoeding van € 0,21 per kilometer. Het meerdere wordt dan: 

  • als belastbare vergoeding van de werknemer gezien (bruto kostenvergoeding, of gebruteerde kostenvergoeding) 
  • door de werkgever aangemerkt als eindheffingsloon binnen de werkkostenregeling. Daarmee blijft  de extra verhoging onbelast, zolang de vrije ruimte van de werkkostenregeling niet overschreden wordt. 

Thuiswerkvergoeding

Sinds 1 januari 2022 is de gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de thuiswerkvergoeding geïntroduceerd. Werkgevers krijgen hiermee de mogelijkheid (geen verplichting) om tot een bepaald bedrag thuiswerkkosten van werknemers vrij van loonheffingen te vergoeden. 

De gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding gaat naar verwachting per 1 januari 2023 omhoog van € 2,00 naar € 2,15 per dag. 

Bij de introductie van deze vergoeding is vastgelegd dat dit bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd aan de hand van de ‘tabelcorrectiefactor’, waardoor het bedrag van € 2,15 op het moment van schrijven van dit nieuwsbericht nog niet definitief is.