Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Fusies, overnames en samenwerkingen

Heeft u een eigen bedrijf, dan kunt u te maken krijgen met een fusie, overname of samenwerking. Soms is dit uw eigen keuze en soms wordt u hiertoe gedwongen, bijvoorbeeld door tegenvallende bedrijfsresultaten. Krijgt u te maken met een fusie, overname of samenwerking, dan is het verstandig om u zeer goed voor te bereiden en advies in te winnen bij een externe partij.

Ondernemingsvormen fusies, overnames en samenwerkingen

Bij fusies, overnames en samenwerkingen spelen fiscale kwesties een belangrijke rol. De relaties tussen bedrijven is op diverse manieren te organiseren. Vaak kiezen ondernemers voor een nieuwe, gezamenlijke organisatie in de vorm van een B.V. Een andere mogelijkheid is de samenwerking onder te brengen in een personenvennootschap, bijvoorbeeld een V.O.F. Soms wordt er ook enkel een overeenkomst gesloten. Dit is minder formeel, maar wel rechtsgeldig. Wilt u weten wat voor uw organisatie de beste ondernemingsvorm dan wel wijze van samenwerking is? Laat u voorlichten door de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs

Juridisch en fiscaal advies

Vermetten | accountants en adviseurs geeft juridisch en fiscaal advies, met betrekking tot fusies, overnames en samenwerkingen en al wat daarmee te maken heeft, zoals wat de meest optimale overname (of samenwerkingsvorm) is. Daarnaast kunnen de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs ook alle benodigde overname-contracten opstellen en controleren.