Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Horizontaal toezicht

Wij hebben met de Belastingdienst een Horizontaal toezicht-convenant gesloten, zodat u van de voordelen van deze nieuwe controleaanpak op uw fiscale bedrijfsvoering door de Belastingdienst gebruik kunt maken, mits u door uw bedrijfssituatie daarvoor in aanmerking komt.

Belastingaangifte

Door samen goede afspraken te maken, wil de Belastingdienst onnodig dubbel werk voorkomen en de kwaliteit van de aangiften en fiscale posities optimaliseren. Het fundament voor horizontaal toezicht is vertrouwen. Op basis van de gemaakte afspraken vertrouwt de Belastingdienst erop dat de aangiftes goed genoeg zijn en keurt deze zonder controle goed.

Is de aangifte ingediend, dan kunt u het betreffende fiscale jaar beschouwen als afgerond. Dat scheelt een hoop werk, want u hoeft niet meer terug te kijken. Dit vertrouwen vraagt om verantwoordelijkheid: u als ondernemer bent en blijft uiteraard verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de door namens u ingediende aangifte. Bijkomend voordeel van Horizontaal toezicht is dat u sneller antwoord krijgt op het moment dat u fiscale vragen heeft. Door het rechtstreekse contact dat wij hiervoor hebben met onze contactpersonen bij de Belastingdienst, worden deze vragen met voorrang behandeld.