Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Juridisch advies voor ondernemers

Een nieuw pand bouwen. Fosfaatrechten kopen. Een bedrijf overnemen. Of een echtscheiding. Ondernemers krijgen vaak te maken met zaken die financiële, fiscale én juridische kanten hebben. Daarom biedt Vermetten | accountants en adviseurs ook juridisch advies. Onze vakgebieden overlappen elkaar vaak. We staan u graag bij met een deskundig en doeltreffend advies over juridische en fiscale kansen én risico’s.

Zonder gedoe

Geschillen

Heeft u een zakelijk geschil met een leverancier, klant of werknemer? Laat u bijstaan door de juridisch experts van Vermetten. We hebben jarenlange ervaring met juridische en fiscale procedures en geschillen. Snel handelen is belangrijk: daarmee voorkomt u dat het conflict uit de hand loopt. Onze deskundigen kunnen juridische procedures voor u begeleiden bij de rechter, raden van arbitrage of geschillencommissies.

Zonder gedoe

Fusie of overname

Soms is een fusie of overname uw eigen keuze en soms wordt u hiertoe gedwongen. Bijvoorbeeld door tegenvallende bedrijfsresultaten. Wat de reden ook is: fiscale en juridische kwesties spelen altijd een belangrijke rol. Kies voor het juridisch en fiscaal advies van Vermetten. We kunnen bovendien ook de benodigde overnamecontracten voor u opstellen en controleren.

Zonder gedoe

Aansprakelijkheid

Als ondernemer neemt u risico’s. Die kunnen goed uitpakken, maar u ook in moeilijkheden brengen. U en uw onderneming kunnen dan aansprakelijk gesteld worden. Als u de risico’s wilt beperken of een aansprakelijkstelling wilt aanvechten, dan kunt u een beroep doen op de juridisch adviseurs van Vermetten. Bent u degene die schade heeft geleden en wilt u een partij aansprakelijk stellen? Ook dan kunt u vertrouwen op onze expertise. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht.

Zonder gedoe

Bedrijfsopvolging

U heeft uw ziel en zaligheid gestoken in uw eigen bedrijf. Toch komt ooit het moment dat u uw bedrijf verkoopt of overdraagt. Aan de volgende generatie of aan een externe partij. Vertrouw op de expertise van Vermetten. Onze adviseurs begeleiden ondernemers bij het verkopen en aankopen van bedrijven, bijvoorbeeld door het opstellen van intentieverklaringen, het verrichten van een due diligence-onderzoek, het onderhandelen over de voorwaarden van aan- en verkoop en het opstellen van alle benodigde contracten.

Zonder gedoe

Onderneming in zwaar weer

Uw onderneming kan door allerlei redenen in moeilijkheden komen. Snel actie ondernemen en bijsturen is dan belangrijk. Alleen zo kunt u een eventueel faillissement voorkomen. De juridisch experts van Vermetten kunnen u helpen bij het analyseren van risico’s, het beperken van schade en het begeleiden van een doorstart. Is een faillissement onvermijdelijk? Dan begeleidt Vermetten u om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Deel uw uitdaging met ons