Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Omzetbelasting

Iedere onderneming heeft ermee te maken: omzetbelasting of BTW. Alle goederentransacties en dienstverleningen aan en door een onderneming hebben gevolgen voor de omzetbelasting. Het is voor iedere onderneming van belang om de risico's en kansen die verband houden met de omzetbelasting, tijdig en juist in te schatten.

Wij helpen u met:​
 

  • Het opstellen en verzorgen van uw omzetbelastingaangiften.
  • Het middels een omzetbelastingscan onderkennen en opsporen van mogelijke omzetbelastingrisico's.
  • Het signaleren van besparingsmogelijkheden (bijvoorbeeld ingeval van het verrichten van voor de omzetbelasting vrijgestelde prestaties).
  • Beoordelen van de omzetbelastinggevolgen van internationale dienstverlening en goederentransacties.
  • Verzorgen van registratie van buitenlandse ondernemers (bijvoorbeeld bij overschrijding van de drempels in het kader van de afstandsverkopenregeling), alsmede het periodiek verzorgen van de Nederlandse aangifte omzetbelasting.
  • Het via ons internationale netwerk TGS Global verzorgen van de registratie in andere Europese landen en het verzorgen van de periodieke aangifte omzetbelasting in deze landen.