Ondernemingen in moeilijkheden

Verkeert uw bedrijf in zwaar weer en stapelen de financiële problemen zich op? Uw onderneming kan door allerlei redenen in moeilijkheden komen. Wat de aanleiding ook is: het is van groot belang om op tijd actie te ondernemen, zodat een eventueel faillissement afgewend kan worden en er tijdig bijgestuurd kan worden. Laat u begeleiden door Vermetten | accountants en adviseurs.

De diensten van Vermetten | accountants en adviseurs

Vermetten | accountants en adviseurs helpt u bij het analyseren van risico’s, het beperken van schade en het begeleiden van een doorstart. Onze diensten bestaan onder meer uit het:

  • maken van afspraken met leveranciers, klanten en financiers;
  • zeker stellen van activa;
  • afsplitsen van levensvatbare bedrijfsonderdelen;
  • verkrijgen van een nieuwe financiering;
  • reorganiseren of herstructureren van uw bedrijf;

Begeleiding bij een faillissement

Is een faillissement onvermijdelijk, dan begeleidt Vermetten | accountants en adviseurs u om de schade zoveel mogelijk te beperken. Wij kunnen u hierbij ook adviseren over een doorstart, het verhalen van uw vorderingen of het verhalen van de schade op bestuurders, aandeelhouders of derden. Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring in de faillissementspraktijk en kunnen u dan ook bijstaan bij het contact met bijvoorbeeld een curator.