Personeel en arbeid

Heeft u personeel in dienst, dan komt hier heel wat bij kijken. Van salarisadministratie tot HR en arbeidsovereenkomsten. Met name het sluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten heeft heel wat haken en ogen. Laat u adviseren door een partij met verstand van zaken. Iemand die u kan voorlichten over de juridische verplichtingen en mogelijkheden bij arbeidsovereenkomsten, ontslag en reorganisaties.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op diverse manieren eindigen, zoals ontslag op staande voet, ontbinding via de Kantonrechter, opzegging met wederzijds goedvinden of ontslagvergunning vanuit het UWV. Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst kan de werknemer aanspraak maken op een ontslagvergoeding of transitievergoeding. In sommige gevallen moet een werkgever een aanvullende vergoeding betalen. Laat u in deze gevallen goed voorlichten door de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs.

Non-concurrentiebeding en relatiebeding

Bij sommige arbeidsbeëindigingen krijgen werkgevers en werknemers te maken met non-concurrentiebeding of relatiebeding. Veelal is in de arbeidsovereenkomst vastgelegd of er sprake is van een non-concurrentiebeding of relatiebeding. Als werkgever kunt u uw werknemer aanspreken op het naleven van een eventueel non-concurrentiebeding of relatiebeding. Als werknemer kunt u dit aanvechten, bijvoorbeeld wanneer u de opgelegde beperkingen niet terecht vindt. Zorg dat u zich laat bijstaan door een juridisch adviseur. De adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs staan zowel werknemers als werkgevers bij.