Grensoverschrijdend werken.

Grensoverschijdend werken in België of Duitsland als u of uw werknemers daar werkzaamheden verrichten: verschillende landen in Europa kennen regelgeving voor werknemers die vanuit het buitenland in het betreffende land gaan werken. Hierna zal kort aandacht worden geschonken aan de regelingen in Duitsland en België.

Duitsland

Duitsland heeft met ingang van 1 januari 2015 een wettelijk minimumloon ingevoerd waarbij naast een wettelijk minimumloon van € 8,50 per uur ook aan een aantal administratieve verplichtingen voldaan moet worden. Personeel (van een Nederlandse werkgever) dat in Duitsland werkt moet per 1 januari 2015 in Duitsland geregistreerd staan. Deze melding moet gedaan worden bij de Duitse Douane, waarbij aangegeven moet worden wat de duur van de werkzaamheden is en waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bij controle onderweg of op locatie (door de Duitse Douane) moeten de volgende documenten (in het Duits!) aan de Douane overhandigd kunnen worden:

  • Een kopie van de arbeidsovereenkomst
  • Recente loonstroken
  • Een urenverantwoording

Aan werkgevers die hun werknemers niet op juiste wijze aanmelden kan een boete van (maximaal) € 30.000 worden opgelegd.
 

België

Onder de naam Limosa kent België ook een regeling waarbij werknemers van een buiten België gevestigde werkgever aangemeld moeten worden voordat zij werkzaamheden in België verrichten. In de Belgische regelgeving is een uitzondering opgenomen waarbij de melding niet hoeft plaats te vinden (onder andere opdrachten van korte duur en werknemers in de sector internationaal vervoer).

Het niet naleven van het doen van een Limosa-melding kan leiden tot strafrechtelijke of administratieve sancties (oplopend tot € 18.000).