Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Duurzaamheid

In het hedendaagse bedrijfsleven krijgt duurzaamheid een steeds prominentere rol. Bedrijven denken steeds vaker aan de toekomst van henzelf en die van anderen. Ook Vermetten zet zich in voor een duurzame toekomst. Dit doen we niet alleen voor onszelf. Wij kunnen u hier ook in bijstaan. We gaan graag met u in gesprek over actuele duurzame vraagstukken, het omgaan met complexe wet- en regelgeving of het behalen van diverse keurmerken. 

Het belang van duurzaamheid voor bedrijven wordt steeds meer zichtbaar. Het gaat verder dan puur milieubewustzijn; het omvat het creëren van langdurige waarde, het versterken van merkreputatie en het voldoen aan de verwachtingen van steeds bewustere consumenten. Dit alles benadrukt de cruciale rol die duurzaamheid speelt in de moderne bedrijfsvoering, waarbij Vermetten u graag bijstaat. 

Duurzaamheid in bedrijven 

Duurzaamheid is meer dan alleen een trend; het is een cruciale pijler geworden in moderne bedrijfsvoering. Verschillende ondernemingen hebben innovatieve duurzaamheidsplannen geïntegreerd in hun activiteiten. Neem bijvoorbeeld Patagonia, die zich inzet voor het verminderen van hun ecologische voetafdruk, door het gebruik van gerecyclede materialen in hun productieproces en het aanmoedigen van reparatie in plaats van vervanging van hun kledingstukken. Een ander voorbeeld is Interface, een wereldwijd tapijttegelbedrijf, dat zich als doel had gesteld om rond 2020 nul negatieve impact meer te hebben op het milieu. Door innovatieve productiemethoden en hernieuwbare energiebronnen te omarmen, heeft Interface aanzienlijke vooruitgang geboekt in het verminderen van afval en het minimaliseren van hun ecologische voetafdruk. Deze voorbeelden laten zien dat duurzaamheid niet alleen een ethische verplichting is, maar ook een strategische zet die bedrijven op lange termijn succes oplevert. 

Duurzaam ondernemerschap 

Duurzaam ondernemerschap vereist een verandering in zakelijke benaderingen, waarbij het streven naar winst hand in hand gaat met milieubewustzijn en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een duurzame ondernemer is gericht op het creëren van positieve impact op mens en planeet, winst is daarvan een mooi gevolg. Deze ondernemers zijn vooruitstrevend, innovatief en vastberaden om verandering teweeg te brengen. 

Om een bedrijf duurzamer te maken, moeten concrete stappen worden genomen, zoals het verminderen van afval, het efficiënt gebruiken van natuurlijke hulpbronnen, investeren in hernieuwbare energie of het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. Bedrijfsethiek speelt een belangrijke rol, waarbij transparantie, eerlijkheid en integriteit als normaal worden gezien. Duurzaamheid en bedrijfsethiek vormen de kern van het moderne bedrijfsleven, waarbij de balans tussen winst en welzijn van mens en milieu centraal staat. 

Duurzaam internationaal ondernemen

De internationale dimensie van duurzaam ondernemen omvat verschillende aspecten en uitdagingen. Hier zijn enkele belangrijke elementen: 

 • Supply chain management: Veel bedrijven opereren wereldwijd en hebben complexe toeleveringsketens. Het bevorderen van duurzaamheid vereist dat bedrijven niet alleen naar hun eigen processen kijken, maar ook naar die van hun leveranciers. Dit omvat het waarborgen van arbeidsrechten, milieuvriendelijke productieprocessen en ethisch verantwoord sourcen. 
 • Internationale regulering en normen: Duurzame bedrijfsvoering wordt vaak beïnvloed door internationale regelgeving en normen. Organisaties als de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie en de Internationale Arbeidsorganisatie spelen een belangrijke rol in het bevorderen van duurzaamheid door middel van richtlijnen, verdragen en normen. 
 • Multinationale samenwerking en partners: Veel duurzaamheidsproblemen gaan verder dan de landgrenzen en vereisen samenwerking tussen bedrijven, overheden, non-profitorganisaties en andere belanghebbenden. Multinationale bedrijven kunnen bijvoorbeeld samenwerken met lokale gemeenschappen, overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) om duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. 
 • Technologieoverdracht en innovatie: Technologie speelt een aanwezige rol bij het bevorderen van duurzaamheid. Internationale samenwerking en technologieoverdracht kunnen helpen om duurzame oplossingen te verspreiden naar regio's waar ze het meest nodig zijn. 
 • Marktkansen: Duurzaam ondernemen biedt ook nieuwe marktkansen op internationaal niveau. Bedrijven die vroegtijdig duurzaamheid integreren in hun bedrijfsmodel, kunnen profiteren van groeiende consumentenvoorkeuren voor duurzame producten en diensten. 
 • Klimaatverandering en milieubeleid: Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd en het vereist mondiale actie. Bedrijven worden geconfronteerd met druk om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen, dit vereist vaak samenwerking op internationaal niveau om effectieve oplossingen te vinden. 

Al met al is de internationale dimensie van duurzaam ondernemen complex en vereist het samenwerking op verschillende niveaus en tussen verschillende belanghebbenden om echte vooruitgang te boeken. 

Weten hoe u duurzaamheid in uw organisatie kunt doorvoeren? Maak een afspraak.

Veel gestelde vragen over duurzaamheid

 • Wat is duurzaamheid? Duurzaamheid is het vermogen om te voldoen aan de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen. 
 • Waarom is duurzaamheid belangrijk? Duurzaamheid is belangrijk omdat het helpt om de natuurlijke hulpbronnen te behouden, milieuschade te verminderen, sociale rechtvaardigheid te bevorderen en economische welvaart op lange termijn te garanderen. 
 • Hoe kan ik als individu bijdragen aan duurzaamheid? Door energie te besparen, afval te verminderen en te recyclen, duurzame producten te kopen, milieuvriendelijke transportmiddelen te gebruiken en bewust te zijn van uw ecologische voetafdruk. 
 • Hoe kunnen bedrijven duurzaamheid integreren? Bedrijven kunnen duurzaamheid integreren door duurzame bedrijfspraktijken te implementeren, zoals het verminderen van hun ecologische voetafdruk, ethisch verantwoord zakendoen, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en betrokkenheid bij de gemeenschap. 
 • Wat zijn enkele voorbeelden van duurzame initiatieven? Voorbeelden zijn onder meer investeringen in hernieuwbare energie, bevordering van circulaire economie, duurzaam waterbeheer, bescherming van biodiversiteit, en het implementeren van groene infrastructuur. 
 • Wat zijn de uitdagingen bij het nastreven van duurzaamheid? Uitdagingen zijn onder meer weerstand tegen verandering, hoge kosten van duurzame technologieën, gebrek aan bewustzijn en educatie, en het balanceren van economische, sociale en milieubelangen. 
 • Hoe wordt duurzaamheid gemeten? Duurzaamheid is door verschillende instanties meetbaar gemaakt aan de hand van indicatoren als ecologische voetafdruk, CO2-uitstoot, sociale impact, energie-efficiëntie en de mate van gebruik van duurzame hulpbronnen. Deze instanties geven bedrijven de mogelijkheid om certificeringen te behalen, zodat hun inzet voor duurzaamheid meetbaar is.