Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: een praktische gids

Bedrijven worden niet langer alleen beoordeeld op hun winstgevendheid. Tegenwoordig zijn sociale prestaties en milieuprestaties ook steeds meer van belang. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is dan ook een begrip dat steeds vaker terugkomt. Wij vertellen u wat MVO inhoudt en lichten toe waarom het niet alleen van belang is voor bedrijven, maar ook voor de samenleving. 

MVO gaat verder dan alleen winst maken. Bedrijven realiseren zich steeds meer dat het nastreven van duurzaamheid niet alleen een morele verplichting is, maar ook een strategische noodzaak om ook in de toekomst succesvol te opereren in een steeds veranderende marktomgeving. MVO heeft zowel invloed op stakeholders als op de gehele samenleving. Doordat bedrijven MVO-praktijken omarmen hebben ze een positieve invloed op belanghebbenden, zoals klanten, werknemers, leveranciers en de samenleving. Dit resulteert in een grotere maatschappelijke acceptatie en een verbeterde reputatie.   

Wat is MVO en waarom is het belangrijk? 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is meer dan alleen een hippe term; het is de vorm van ondernemen die rekening houdt met de Triple P benadering. De Triple P benadering staat voor economische prestaties (Profit), met respect voor de mens (People), binnen de ecologische randvoorwaarden (Planet).   

MVO wordt vaak gezien als antwoord op groeiende zorgen over kwesties als klimaatverandering, sociale ongelijkheid en ethische handel. Dit is dan ook een van de drijfveren voor bedrijven om deel te nemen aan MVO. Bedrijven voelen de druk van consumenten, investeerders en regelgevers om verantwoordelijker te opereren. Bovendien kan MVO de reputatie van uw bedrijf erg verbeteren, wat een positieve invloed heeft op de merkloyaliteit. Daarnaast bevordert MVO de efficiëntie van het productieproces, zorgt het voor een hogere werknemerstevredenheid en verbetert het de relatie met stakeholders. 

Sleutelcomponenten van een effectief MVO-beleid 

Om een effectief MVO-beleid uit te voeren is het belangrijk om goede doelen en activiteiten op te stellen die het bedrijf wil nastreven. Deze doelstellingen moeten specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn (SMART). Door doelen SMART te formuleren voorkomt onduidelijkheden en zorgt u ervoor dat het uiteindelijke resultaat duidelijk is. Of het nu gaat om het verminderen van de ecologische voetafdruk of het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het formuleren van SMART doelen geeft richting aan het MVO-initiatief en het helpt uw bedrijf bij het volgen en evalueren van de voortgang. 

Bedrijven kunnen verschillende strategieën aannemen om hun MVO-doelstellingen te bereiken. Deze omvatten onder meer het implementeren van milieuvriendelijke praktijken, zoals energiebesparing en afvalvermindering, het bevorderen van ethische handel in de toeleveringsketen, het ondersteunen van lokale gemeenschappen door middel van sociale programma's en het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkplek. Effectieve MVO-strategieën zijn gericht op het creëren van waarde voor alle stakeholders en het integreren van duurzaamheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering. 

Het behalen van MVO-certificeringen en keurmerken kan bedrijven helpen om hun inzet voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te valideren en te communiceren naar de buitenwereld. Deze certificeringen tonen aan dat uw bedrijf voldoet aan bepaalde normen en richtlijnen op het gebied van milieuprestaties, sociale impact en ethisch gedrag. Bovendien kunnen MVO-certificeringen het vertrouwen van consumenten vergroten en nieuwe markten toegankelijker maken. 

MVO in de praktijk: inspirerende voorbeelden 

Tony’s Chocolonely is een goed voorbeeld van een bedrijf dat vaak wordt geprezen om zijn inzet voor MVO. Het bedrijf is namelijk ontstaan vanuit een streven naar 100% slaafvrije chocolade, omdat zij er voor de oprichting achter kwamen dat bijna de gehele chocoladebranche produceert door middel van slavernij. Het motto van het bedrijf is: ‘Crazy about chocolate, serious about people.’, zo proberen zij met de gehele organisatie bezig te zijn met MVO en is bijvoorbeeld alleen al in de repen de ongelijkheid binnen de branche terug te zien door de ongelijke stukjes.   

Een ander voorbeeld is Unilever, een multinational die zich inzet voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld, terwijl ze tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk verkleinen. Unilever heeft als doel gesteld om tegen 2030 alle plastic verpakkingen volledig recyclebaar, herbruikbaar of composteerbaar te maken, waardoor ze een belangrijke speler zijn in de strijd tegen plasticvervuiling. 

MVO en Duurzaamheid: Een Tweezijdige Benadering 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn nauw met elkaar verbonden, waarbij duurzaamheidsinitiatieven bijdragen aan MVO. Bedrijven integreren steeds vaker milieuvriendelijke praktijken in hun bezigheden als onderdeel van MVO, waardoor ze niet alleen voldoen aan ethische normen, maar ook aan milieudoelstellingen. Op de lange termijn biedt deze samenhang van MVO en duurzaamheid aanzienlijke voordelen, zoals kostenbesparingen, verbeterde reputatie en een positieve impact op de planeet. Benieuwd hoe uw bedrijf het best invulling kan geven aan een duurzame MVO-aanpak? Wij geven u graag advies voor een gepaste aanpak. 

Trends en ontwikkelingen in MVO 

De toekomst van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt gevormd door opkomende trends die bedrijven uitdagen om hun praktijken te heroverwegen. Een groeiende nadruk op sociale rechtvaardigheid en diversiteit, evenals een toenemende focus op een circulaire economie en klimaatactie, zijn enkele van de opkomende trends in MVO. Tegelijkertijd blijft de rol van de overheid door wetgeving erg belangrijk, omdat zij de koers bepalen en bedrijven stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun impact op mens en milieu. Om relevant te blijven, moeten bedrijven flexibel zijn en anticiperen op deze dynamische trends, waardoor ze kunnen innoveren en zich aan kunnen aanpassen aan een snel veranderende wereld. 

MVO Prestatieladder  

De MVO Prestatieladder is een certificaat dat een leidraad biedt voor het invoeren en toepassen van een MVO-managementsysteem. Het is ingericht voor bedrijven uit iedere branche en het helpt om inspanningen op het gebied van MVO aantoonbaar en effectief te maken. De ladder bestaat uit 5 verschillende niveaus en als bedrijf heeft u zelf de keuze op welk niveau u het certificaatonderzoek start. Des te hoger het niveau, des te hoger de inspanningen op het gebied van MVO. De MVO Prestatieladder is geïnspireerd op internationale richtlijnen, zoals bijvoorbeeld ISO 26000. Na het behalen van het certificaat kunnen bedrijven de inspanningen op het gebied van MVO aantoonbaar presenteren aan de buitenwereld. Benieuwd welke certificeringen er nog meer zijn op het gebied van duurzaamheid? Lees meer op de pagina gericht op certificeringen.