Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Aandachtspunten voor werken met grenswerkers

Steeds vaker ontstaan er problemen rondom grenswerkers en de zaken die hierbij komen kijken. De stijging van deze problemen is het gevolg van meer Nederlanders die over de grens werken. Bent u van plan om met grenswerkers aan de slag te gaan, let dan op deze aandachtspunten.

Belasting betalen

Steeds meer Nederlandse medewerkers en bedrijven die in Duitsland werken, komen klem te zitten tussen de belastingdiensten van beide landen. Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, zegt dat dit de gevolgen zijn van onduidelijke belastingregels. Veel Nederlanders komen bijvoorbeeld in de problemen door dubbele aanslagen voor loon- en inkomstenbelasting. In de meest extreme gevallen zou de belasting zelfs hoger zijn dan het inkomen.

Als een Nederlander arbeid buiten de Nederlandse grens verricht, zal Nederland over het ‘wereldinkomen’ belasting heffen. In bepaalde situaties mag het werkland belasting heffen over de arbeidsbeloning, bijvoorbeeld wanneer er een belastingverdrag is gesloten met het werkland. Het werkland heft belasting als er aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De werknemer is fysiek aanwezig in het werkland voor een periode langer dan 183 dagen in het jaar;
  • De beloning van de werknemer wordt betaald door of namens een werkgever in het werkland;
  • De beloning van de werknemer wordt betaald door een vaste inrichting die zijn werkgever in het werkland heeft.

 

Zorgverzekering grensoverschrijdend werk

Bij grensoverschrijdend werken en ondernemen gaat het niet alleen om de vraag in welk land uw inkomsten belast zijn, het is ook belangrijk om te weten waar u sociaal verzekerd bent. Sociale verzekeringen zorgen voor inkomsten of tegemoetkomingen in bepaalde situaties. Denk hierbij aan werkloosheid of ziektekosten.

Een onderdeel van de sociale verzekeringen zijn de volksverzekeringen, waarvoor u premie moet betalen. Wanneer een medewerker niet de juiste premies betaalt, dan loopt hij of zij get risico niet goed verzekerd te zijn. De volksverzekeringen waarvoor u premie betaalt, zijn:

  • Algemene ouderdomswet (Aow)
  • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Wet langdurige zorg (Wlz)

 

Pensioen

Een ander belangrijk aandachtspunt is het pensioen van uw medewerkers. Heeft een medewerker in België én Nederland gewerkt? Dan ontvangt hij of zij van beide landen een pensioenuitkering. Wanneer een medewerker alleen in België heeft gewerkt, ontvangt hij of zij alleen een pensioen van België. Dat klinkt logisch, maar toch gaat het niet altijd goed. Wanneer een Belgische inwoner pensioen uit Nederland ontvangt, kan dit leiden tot dubbele heffingen wanneer België het pensioen ook in rekening brengt. Gelukkig is daar sinds 5 maart 2018 een oplossing voor gekomen in de vorm van een akkoord. Dit akkoord zorgt ervoor dat Nederland geen belasting heft over pensioen afkomstig uit Nederland als België het voldoende belast.

Duidelijkheid rondom grensoverschrijdend werk

De fiscale positie van grenswerkers kan soms erg complex zijn. Verschillende regels zorgen ervoor dat de arbeiders vaak niet weten waar ze mee te maken hebben. Door de hulp in te schakelen van een accountant, krijgt u snel inzicht en helderheid rondom het werken met grensarbeiders. Zo bespaart u veel geld, tijd en kopzorgen. Wilt u meer weten over grensoverschrijdend werk? Neem dan vrijblijvend contact op met de medewerkers van Vermetten | accountants en adviseurs. Wij leren u en uw bedrijf graag beter kennen in een kennismakingsgesprek.