Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Aanpassing stikstofgebruiksnorm groenbemesters in 2024

Vanaf 2024 wordt er in de meeste gevallen geen aparte stikstofgebruiksnorm meer toegekend bij de teelt van een groenbemester. Het bemesten van een groenbemester die als vanggewas fungeert ligt niet voor de hand, omdat de groenbemester er juist voor dient om zoveel mogelijk nutriënten uit de bodem op te nemen.

Geen stikstofgebruiksnorm voor vlinderbloemige groenbemesters

De stikstofgebruiksnorm voor vlinderbloemige groenbemesters komt geheel te vervallen. Deze groenbemesters kunnen immers zelf stikstof fixeren uit de lucht.

Stikstofgebruiksnorm voor niet-vlinderbloemige groenbemesters onder voorwaarden

Bij het telen van een niet-vlinderbloemige groenbemester is een startgift wel te verantwoorden, onder de voorwaarde dat de groenbemester wordt geteeld na een teelt die weinig nutriënten achterlaat en deze tijdig wordt ingezaaid. De extra stikstofgebruiksnorm is alleen van toepassing, indien:

  • een niet-vlinderbloemige groenbemester aansluitend op de teelt van granen, graszaad of koolzaad wordt geteeld;
  • inzaai voor 1 september plaatsvindt;
  • de vernietiging van de groenbemester niet voor 1 februari van het daaropvolgende kalenderjaar wordt vernietigd.