Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Aanvragen adviesvouchers voor veehouderijen met piekbelasting

Veehouders met piekbelasting kunnen in de periode 10 juli t/m 1 december 2023 adviesvouchers aanvragen, waarmee zij de mogelijkheid krijgen om onafhankelijk advies in te winnen dat kan helpen bij het maken van een keuze over de toekomst van hun bedrijf. Een onafhankelijke agrarische adviseur kan hen helpen met het doorgronden van de vele en ingewikkelde informatie en deze vertalen naar praktische en economisch haalbare handelingsperspectieven.

Veehouderij met piekbelasting

Een veehouderij met piekbelasting is een veehouderij met een veehouderijlocatie die een stikstofvracht veroorzaakt op overbelaste Natura 2000-gebieden, die ten minste 2.500 mol stikstof per jaar bedraagt, te berekenen met AERIUS Check.

Erkende bedrijfsadviseurs

De subsidie voor één-op-één-advisering kan uitsluitend worden verleend als de advisering wordt verricht door erkende bedrijfsadviseurs. Dit zijn adviseurs die zijn opgenomen in het bedrijfsadviseringssysteem (BAS-register) voor de aandachtsgebieden E1 en E3 (zie hieronder).

Vouchers

De huidige openstelling van de Sabe ziet op een adviesvoucher van ten hoogste € 1.500 voor een veehouderij met piekbelasting. Hiervoor kan de veehouderij één-op-één advies krijgen van de gekozen erkende bedrijfsadviseur. In totaal zijn er 3.000 adviesvouchers beschikbaar. Dit aantal komt overeen met de beoogde omvang van de doelgroep van de aanpak piekbelasting.

Adviesvouchers kunnen in deze openstelling worden verstrekt voor het verkrijgen van een bedrijfsadvies ten aanzien van de volgende aandachtsgebieden:

  • E1 persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en zijn bedrijf; en
  • E3 bedrijfsopvolging (starten, overnemen of beëindigen van een agrarische onderneming.