Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Agrarische bedrijven lijden onder drugsafval

De provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland hebben te maken met veel drugscriminaliteit. Drugsafval van de productie van synthetische drugs wordt te pas en te onpas gedumpt, onder andere op parkeerplaatsen, natuurgebieden en agrarische grond. Ook wordt er afval gedumpt in gierkelders en riolen. Het drugsafval zit vaak in plastic tanks, jerrycans en gascilinders en het bestaat uit zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en die het leefmilieu in gevaar brengen.

Subsidie opruimingskosten

De criminelen zijn in veel gevallen niet te achterhalen, zodat het opruimen van het drugsafval jammer genoeg voor rekening komt van de gemeente, het waterschap of particuliere grondeigenaren. Is er op uw agrarische grond, in uw gierkelder of in uw riool drugsafval gedumpt en heeft u kosten moeten maken om het afval op te ruimen? Dan kunt u hiervoor een subsidie ontvangen van maximaal 50 procent van de gemaakte opruimkosten. De overheid stelt dit jaar € 1 miljoen beschikbaar voor de subsidie, en dit geld wordt verdeeld over de provincies. Provincies met de meeste dumpmeldingen krijgen een hoger subsidiebedrag toegewezen. De provincie Noord-Brabant heeft een bedrag van € 500.000 ter beschikking, aangezien het aantal dumpingen hier erg groot is.

Aanvraag subsidie drugsafval

De subsidie kan voor agrariërs van groot belang zijn, omdat er veelvuldig drugsafval wordt gedumpt in gierkelders en riolen. Het drugsafval wordt aangetroffen op het bouwland, voortkomend uit bemesting met dierlijke mest waarin het afval was gedumpt. Ook op andere wijze is dit soort gevaarlijke afval gedumpt. De aanvraagperiode is geopend van 4 april tot en met 5 juli 2018. De subsidie kan worden aangevraagd via de website van de Provincie Noord-Brabant. Voor het tegemoet komen in de opruimkosten van de drugsafvaldumpingen in 2018 en daarna is er vanuit de overheid nog geen duurzame financieringsoplossing voorhanden.

Contact met Vermetten | accountants en adviseurs

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Neem contact op met de agrarische specialisten van Vermetten | accountants en adviseurs. Zij kunnen u van dienst zijn bij de aanvraag en de eventuele fiscale vragen over de subsidie. Ook kan met u een plan van aanpak worden opgesteld om uw bedrijf zoveel mogelijk te beschermen voor criminele activiteiten in het buitengebied.

 

Bron: PigbusinessBrabants Dagblad en Provincie Noord-Brabant