Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Alles over de 30%-regeling voor expats

Werft u werknemers aan uit het buitenland? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de fiscaal gunstige 30%-regeling! Expats die vanuit het buitenland in Nederland komen werken, worden vaak geconfronteerd met extra kosten, zoals kosten voor levensonderhoud, reizen naar het werkland en huisvesting. Deze kosten staan bekend als extraterritoriale kosten.

Vergoeding van extraterritoriale kosten

Als werkgever heeft u twee mogelijkheden om deze extraterritoriale kosten te vergoeden. U kunt ervoor kiezen om de werkelijke kosten te vergoeden op basis van declaraties of facturen. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om de 30%-regeling toe te passen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bij toepassing van de 30%-regeling worden de extraterritoriale kosten fictief vergoed.

Voordelen van de 30%-regeling voor werknemers en werkgevers

De 30%-regeling biedt aanzienlijke voordelen voor zowel werknemers als werkgevers. Bij toepassing van de regeling kan maximaal 30% van het brutoloon worden uitgeruild tegen nettoloon. Dit resulteert in een lager bedrag aan loonheffingen en inkomstenbelasting voor de werknemer. Bovendien hoeft de werkgever geen bewijs van werkelijke kosten te verzamelen en kunnen mogelijk ook de sociale lasten worden verlaagd.

Voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling, moeten de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er dient een arbeidscontract te zijn gesloten tussen de werknemer en werkgever
  • De werknemer moet beschikken over specifieke deskundigheid, wat wordt bepaald aan de hand van een salarisnorm.
  • De werknemer moet kwalificeren als een “ingekomen werknemer”, wat inhoudt dat de werknemer gedurende minimaal 16 maanden in de laatste 2 jaar op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens heeft gewoond. Daarnaast moet het arbeidscontract zijn aangegaan toen de werknemer nog in het buitenland woonde.

Aanvragen van de 30%-regeling bij de Belastingdienst

Als een werknemer voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, kan er een aanvraag voor de 30%-regeling worden ingediend bij de Belastingdienst. Zowel de werknemers als de werkgever dienen gezamenlijk een verzoek in om gebruik te maken van deze regeling. Als de Belastingdienst akkoord gaat met de toepassing ervan, wordt er een beschikking opgelegd waarin 30%-regeling van toepassing wordt verklaard. Zodra deze beschikking is ontvangen kan de regeling worden toegepast in de loonadministratie.

Het is belangrijk om op te merken dat de aanvraag binnen vier maanden na de eerste werkdag moet worden ontvangen voor terugwerkende kracht. Als het verzoek later wordt ingediend, kan de Belastingdienst besluiten om de regeling pas vanaf een latere datum toe te passen. Het is dus essentieel om het verzoek tijdig in te dienen om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling met terugwerkende kracht.

Neem contact op voor meer informatie en advies

Heeft u vragen over de voorwaarden van de 30%-regeling of wilt u meer informatie over het aanvragen ervan, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande formulier. Wij kunnen u verder adviseren en begeleiden bij het proces van de 30%-regeling.

Deel uw uitdaging met ons