Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Belangrijke wijzigingen in Wet minimumloon

De wijzigingen in de Wet minimumloon (WML) zijn al twee maanden van kracht. In de praktijk is er echter nogal wat onduidelijkheid over de wijzigingen die per 1 januari in werking zijn getreden. Vermetten | accountants en adviseurs vertelt u graag meer over deze wijzigingen en zegt u waar u als werkgever op dient te letten.

Vakantietoeslag betalen over meerwerk
Per 1 januari 2018 is de Wet minimumloon (WML) aangepast: hierdoor veranderen de regels rondom het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag. Sinds de jaarwisseling geldt bijvoorbeeld dat vakantietoeslag betaald moet worden over meerwerk. Maar wat is meerwerk precies? Een werknemer werkt ‘extra’ wanneer hij meer uren werkt dan in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen of meer uren werkzaam is dan een volledige werkweek, zoals deze binnen de branche of organisatie geldt. 

Tijd-voor-tijd-regeling
Als werkgever mag u overuren compenseren in de vorm van tijd-voor-tijd. Dit dient dan vooraf met de werknemer te zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2019 gelden er echter strenge regels voor het toepassen van een tijd-voor-tijd-regeling. Vanaf dan is de regeling enkel mogelijk wanneer dit in de geldende cao is opgenomen én dit vooraf met de werknemer is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Hier zijn enkele uitzonderingen op: vraag uw adviseur naar de uitzonderingen en bekijk welke regels in uw situatie gelden. 

Vakantietoeslag over overuren
Daarnaast is er per 1 januari 2018 een wijziging geweest rondom de minimumvakantietoeslag: deze dient te worden betaald over de overuren. Door deze wetswijziging moet de vakantietoeslag ook worden uitbetaald over de overuren die zijn opgebouwd in 2017. De uitbetaling vindt dan plaats in 2018. Wanneer uw werknemer een overeengekomen loon heeft van meer dan drie keer het wettelijk minimumloon, dan is het toegestaan schriftelijk overeen te komen dat de werknemer geen (of minder dan 8%) recht heeft op vakantietoeslag over overuren. 

Advies van Vermetten | accountants en adviseurs
Wilt u van deze wijzigingen afwijken? Dan is dit alleen mogelijk wanneer deze voorwaarden zijn opgenomen in de cao of in de individueel overeengekomen arbeidsovereenkomst. Meer weten? Vraag de deskundigen van Vermetten | accountants en adviseurs om advies! Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden én de valkuilen van de wetswijzigingen en zij zeggen u wat in uw situatie van pas is. 

Bron: Van Gelder Advocaten