Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Bestuurdersbeloning buitenlandse vennootschap

In Nederland woonachtige bestuurders en/of commissarissen die een beloning ontvangen uit het buitenland, krijgen tot 1 januari 2023 een vrijstelling in Nederland voor de beloning die in het buitenland is belast. Vanaf 1 januari 2023 zal deze vrijstelling vervallen, omdat deze vrijstelling wordt verwijderd uit het ‘Besluit voorkoming dubbele belasting. Voorkoming onder de toepassing van belastingverdragen.’

Het verdrag tussen Nederland en het land waarin de vennootschap is gevestigd, zal bepalen of er voor de bestuurders- of commissarissenbeloning een vrijstelling of verrekening zal gelden om dubbele belastingheffing te voorkomen. Mocht het verdrag ook een vrijstelling kennen voor de bestuurders- en commissarissenbeloningen, dan zal de wijziging van het besluit geen invloed hebben op de belasting die verschuldigd is over de beloning.

In de meeste belastingverdragen die Nederland heeft gesloten, wordt echter een verrekening gegeven voor de belasting die in het buitenland is betaald over de bestuurders- of commissarissenbeloning. Dit betekent dat eerst in Nederland de verschuldigde belasting wordt berekend over de bestuurders- of commissarissenbeloning. De belasting die in het buitenland is betaald over de beloning wordt in mindering gebracht op de te betalen belasting in Nederland over deze beloning. Het bedrag aan verschuldigde Nederlandse belasting dat overblijft na de vermindering van de buitenlandse belasting, zal via de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting nog bijbetaald dienen te worden. 

Dit heeft tot gevolg dat veel bestuurders of commissarissen in Nederland meer belasting zullen moeten gaan betalen. Bij de toepassing van een vrijstelling, wordt de beloning die al belast is in het buitenland vrijgesteld van Nederlandse heffing. Of de beloning laag of hoog wordt belast in het buitenland, heeft geen invloed op de Nederlandse heffing.

Bij de verrekening zal de buitenlandse belasting wel een rol spelen in de Nederlandse heffing omdat altijd het Nederlandse belastingtarief betaald dient te worden over de beloning. Is de beloning in het buitenland hoog belast, dan dient er in Nederland minder bijbetaald te worden dan in het geval dat de beloning in het buitenland laag belast is. De toepassing van een verrekening zal dus met name negatiever uitpakken in de gevallen dat de bestuurders- en commissarissenbeloning in het buitenland laag belast is, omdat dit zorgt voor een hogere bijbetaling van belasting in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting.

Bent u woonachtig in Nederland en als bestuurder werkzaam voor een buitenlandse werkgever dan verdient bovenstaande wijziging van de regelgeving zeker aandacht. In veel gevallen zal de totale belastingheffing over de vergoeding voor de buitenlandse werkzaamheden hoger uitvallen!

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande meer willen weten dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande formulier. 

Deel uw uitdaging met ons