Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Betalingsrechten en blokkerende zeggenschap jonge landbouwers

Jonge landbouwers die een aanvraag doen voor de extra betaling jonge landbouwers of voor betalingsrechten uit de Nationale reserve, moeten blokkerende zeggenschap hebben.

Wanneer blokkerende zeggenschap?

Er is sprake van blokkerende zeggenschap als men ondernemingsbeslissingen met een financieel belang van meer dan € 25.000 kan tegenhouden.

Aantonen blokkerende zeggenschap

De blokkerende zeggenschap en de startdatum daarvan moeten uiterlijk 15 mei 2022 geregistreerd worden bij de Kamer van Koophandel. Ook moet de blokkerende zeggenschap blijken uit de uiterlijk op 10 juni 2022 opgestelde en ondertekende overeenkomst of statuten van het bedrijf. Uit de overeenkomst moet blijken dat de blokkerende zeggenschap is ingegaan vóór 16 mei 2022. Deze documenten hoeven niet opgestuurd te worden, maar kunnen bij een controle opgevraagd worden. 

Aanpassen startdatum zeggenschap

De startdatum van de blokkerende zeggenschap kan een latere datum zijn dan bij de Kamer van Koophandel staat geregistreerd. Wanneer deze startdatum voor 1 januari 2017 is geregistreerd, kan men in de volgende situaties in de Gecombineerde opgave de startdatum aanpassen naar een latere datum:

  • Als de andere maten/vennoten op elk moment de overeenkomst voor bepaalde tijd met de aanvragende jonge landbouwer eenzijdig kunnen opzeggen en de jonge landbouwer geen voortzettingsrecht heeft. De zeggenschap start dan op het moment dat de proefmaatschap is beëindigd.
  • Men is op een later moment verantwoordelijk geworden voor de dagelijkse bedrijfsvoering, omdat:
    • men een dagopleiding volgde van gemiddeld meer dan drie dagen per week, of
    • men betaalde werkzaamheden deed in een andere onderneming voor gemiddeld meer dan 24 uur per week.

De startdatum van de zeggenschap is dan het moment dat de opleiding of werkzaamheden zijn beëindigd of minder dan drie dagen of 24 uur per week zijn geworden. Men moet kunnen bewijzen dat de startdatum van de blokkerende zeggenschap aangepast mag worden. Dit bewijs (schriftelijke overeenkomst/akte proefmaatschap, diploma van de opleiding of contract van het andere werk) moet uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode (10 juni 2022) digitaal via Mijn Dossier naar de RVO gestuurd worden.