Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Btw over uw subsidie betalen?

Overheden en niet-commerciële organisaties kunnen particulieren en bedrijven subsidies toekennen. Subsidie is een tijdelijke bijdrage en is bedoeld voor het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Er zijn zeer veel subsidies mogelijk: zo kunnen organisaties aanspraak maken op 300 verschillende subsidie. Van subsidies voor bedrijven die produceren met duurzame energie tot onderzoekssubsidies. Gemeenten kunnen ook subsidies toekennen, bijvoorbeeld voor stedelijke vernieuwingen, het ontlasten van het milieu of het aantrekken van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Btw of omzetbelasting betalen

Ontvangt uw onderneming subsidie, dan kan het voorkomen dat u over deze subsidie btw moet betalen. Btw (belasting toegevoegde waarde) wordt ook wel omzetbelasting genoemd. De overheid heeft deze belasting in 1969 in het leven geroepen om indirect belasting te heffen over de verkoop van een product of dienst. De hoogte van de btw varieert: in Nederland kennen wij het 0%-tarief, het 6%-tarief en het 21%-tarief. Maar welke subsidies worden belast met btw? Volgens de Belastingdienst kunt u onderstaande stelregels hanteren:

U betaalt wel btw over uw subsidie:

  • U levert een tegenprestatie aan uw afnemer of groep van afnemers en de subsidie is een vergoeding voor de tegenprestatie. De hoogte van het subsidiebedrag dat u krijgt, houdt bovendien rechtstreeks verband met de prestatie. Bijvoorbeeld de prijssubsidie: u krijgt een subsidie per verkocht toegangsbewijs voor een evenement om zo de toegangsbewijzen tegen een lagere prijs te kunnen verkopen.
     
  • De subsidieverstrekker heeft rechtstreeks voordeel van de activiteiten waarvoor hij de subsidie geeft. Bijvoorbeeld als u van een bierbrouwer een 'subsidie' krijgt in ruil voor het exclusieve recht om tijdens het evenement bier te verkopen. Uw organisatie levert voor de 'subsidie' dan een tegenprestatie. U betaalt btw over het bedrag dat u van de bierbrouwer krijgt.

U betaalt niet btw over uw subsidie:

  • Levert u geen tegenprestatie voor de subsidie, dan betaalt u daarover geen btw. Bijvoorbeeld als u van de gemeente eenmalig een bedrag van € 25.000 krijgt op voorwaarde dat het evenement in de gemeente plaatsvindt. Voor het krijgen van de € 25.000 levert uw organisatie geen tegenprestatie. U hoeft daarom geen btw over de subsidie te betalen.

 

Beantwoord drie vragen
Wilt u eenvoudig achterhalen of uw onderneming belasting moet betalen over de door u ontvangen subsidie? Als u op onderstaande vragen drie keer ‘ja’ kunt antwoorden, dan is uw subsidie sowieso belastbaar. Beantwoord de volgende drie vragen:

  • Vraag 1: Wordt de gesubsidieerde als ondernemer in de zin van de omzetbelasting aangemerkt?
  • Vraag 2: Houdt de ontvangen subsidie rechtstreeks verband met de prestatie van de subsidieontvanger?
  • Vraag 3: Leidt de activiteit van de gesubsidieerde tot verbruik van deze prestatie door de subsidieverstrekker of een identificeerbare derde?

 

Advies van Vermetten | accountants en adviseurs

Wilt u meer informatie over dit nieuwsbericht? Of wilt u advies van een professional? Iemand die met u meekijkt naar de btw over uw subsidie? Neem contact op met de adviseurs en accountants van Vermetten | accountants en adviseurs. Wij informeren u vrijblijvend en nodigen u indien gewenst uit voor een persoonlijk adviesgesprek.

Bron: BelastingdienstS+DL en Maas & Kleiberg