Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Corona update: continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

ZN heeft aangegeven zorgaanbieders te compenseren voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Middels deze compensatie kunnen zorgaanbieders vaste lasten zoals personeels- en huisvestingskosten blijven betalen. De regeling voor de continuïteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart. Zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen bij ZN om de periode tot 1 mei te overbruggen.

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een continuïteitsbijdrage is dat zorgaanbieders die van deze ondersteuning gebruik gaan maken, afzien van een beroep op algemene regelingen die het Rijk openstelt voor bedrijven en zelfstandigen (zoals de NOW regeling). Dit met uitzondering van het deel van de omzetdaling dat resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van de zorgverzekeraars. Hiervoor kan wél aanspraak gemaakt worden op de algemene regeling van het Rijk.

Een compleet overzicht van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een continuïteitsbijdrage is hier terug te lezen.