Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Corona update: Overbruggingsregeling zelfstandigen, betaling premie pensioenfondsen en uitbetaling vakantiegeld

Graag informeren we u over de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers, betaling van pensioenpremies in diverse branches en uitstel van uitbetaling van het vakantiegeld in de hardst getroffen sectoren.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TORZO)

Op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeente is wat aanvullende informatie gepubliceerd over de contouren en voorwaarden van deze regeling. De volgende zaken worden gemeld:

 • Naar verwachting wordt uiterlijk 25 maart de regeling volledig bekend;
 • Deze regeling geldt voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020;
 • Om in aanmerking te komen moet er aan de volgende eisen worden voldaan:
  - U bent een gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  - U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  - U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  - Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  - U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  - U bent uw onderneming gestart vóór 1 januari 2020 en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  - U bent woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Let op: volledige uitwerking van de regeling moet nog plaatsvinden! Mogelijk dat in de definitieve teksten nog wijzigingen zullen plaatsvinden.

Inmiddels hebben een aantal gemeenten laten weten met voorschotten te gaan werken (voordat de definitieve regeling bekend is). Wilt u hiervoor in aanmerking komen neem dan contact op met uw gemeente.

 

Betaling premie pensioenfondsen

Volgens een bericht van het Financieel Dagblad kunnen werkgevers ook voor de betaling van pensioenpremies uitstel van betaling krijgen. Pensioenfondsen voor de horeca, reisbranche en detailhandel hebben al concrete maatregelen genomen:

 • Pensioenfonds Horeca & Catering: werkgevers krijgen 30 dagen extra de tijd om de pensioenpremies te betalen. Automatische incasso van 31 maart wordt doorgeschoven naar 30 april. Voor 30 april worden werkgevers geïnformeerd over de nadere invulling van het betaalschema na 30 april. Nadere informatie vindt u hier.
 • Pensioenfonds detailhandel: op de website wordt gesproken over de mogelijkheid om voor 60 dagen uitstel van betaling te krijgen. Hiervoor moet contact opgenomen worden met het pensioenfonds. Nadere informatie vindt u hier
 • Pensioenfonds reisbranche: in het artikel van het Financieel Dagblad wordt ook het pensioenfonds reisbranche genoemd. Naar verluidt verlengt dit pensioenfonds de betalingstermijn van 14 dagen naar 45 dagen. Voor aanvraag van uitstel van betaling kunt u deze website raadplegen.

Mogelijk dat ook andere pensioenfondsen met een regeling gaan komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw pensioenfonds.  

 

Uitbetaling vakantiegeld

Ten aanzien van de bedrijven in de hardst getroffen sectoren (horeca, detailhandel) vindt er overleg plaats tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties over de vraag of de betaling van het vakantiegeld mogelijk uitgesteld kan gaan worden.

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regelingen of de maatregelen als gevolg het Coronavirus nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of via ons algemeen telefoonnummer 0161 - 45 60 56.