Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Advisory blog

CSRD, zonder gedoe!

Duurzaam ondernemen is niet meer iets voor de toekomst, het is hier, het is nu en het is voor iedereen. De duurzame ondernemer is beter in staat om talent aan zich te binden en te behouden. Producten of diensten met een duidelijk duurzaam karakter zorgen voor meer omzet en duurzaam inkopen zorgt op termijn voor betere condities. Duurzaam ondernemen loont, daarom neemt Vermetten | accountants en adviseurs duurzaamheid erg serieus en willen we ondernemers hierin steunen. Duurzaam ondernemen is echter niet meer geheel vrijblijvend. Voor diverse ondernemingen krijgt het tegenwoordig een verplicht karakter in de vorm van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Wat dit precies inhoudt lichten we graag verder toe in deze blog.

 

Wat is de CSRD?

De CSRD betreft Europese wetgeving voortkomend uit de Green Deal. Elk beursgenoteerd of groot bedrijf in Europa is verplicht zich te houden aan de wetgeving van de CSRD. De richtlijnen om aan de CSRD te voldoen zijn vastgelegd in de ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Grote ondernemingen in Nederland moeten verplicht over 2025 een duurzaamheidsverslag uitbrengen wat voldoet aan de eisen van ESRS.

In het CSRD-duurzaamheidsverslag staan de prestaties van de onderneming op het gebied van duurzaamheid. Er zijn in totaal 1.178 datapunten waarover gerapporteerd kan worden, verdeeld over een aantal hoofdstukken en 3 hoofdthema’s. ESG (environmental, social en governance) zijn de 3 hoofdthema’s met daaronder de hoofdstukken zoals klimaatverandering, circulariteit en eigen medewerkers.  

 

Waarom CSRD?

In Parijs is door meer dan 195 landen afgesproken welke maatregelen noodzakelijk zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Op mondiaal niveau heeft dit geresulteerd in het Klimaatakkoord. Op Europees niveau is de Green Deal tot stand gekomen. Met de Green Deal hebben Europese overheden, bedrijven en andere maatschappelijke instanties afspraken gemaakt om onze impact op klimaatverandering te verminderen. De ambitie is om de EU om te vormen tot een moderne economie die zorgt voor stabiliteit, banen, groei en investeringen en om in 2050 netto geen broeikasgassen meer uit te stoten. Om te zorgen dat afspraken worden nageleefd, heeft de Europese Commissie het CSRD opgesteld.

De CSRD is er dus om bedrijven aan te laten tonen welk steentje zij bijdragen aan het beperkt opwarmen van de aarde tot 1,5°C. Europa heeft de brede duurzaamheidsagenda opgenomen in de CSRD, de doelstelling is dan ook: “The European Green Deal aims to decouple economic growth from resource use whereby no person and no place is left behind”

 

Hoe voldoet een bedrijf aan de CSRD?

In de standaarden (ESRS) is uitgelegd hoe aan de CSRD voldaan kan worden. De ESRS kent een tweetal algemene standaarden waarin uitgelegd wordt hoe het proces dient te verlopen. Het belangrijkste hierin is de dubbele materialiteitstoets. Elk bedrijf dient deze toets uit te voeren, wat inhoudt dat de belangrijkste belanghebbenden betrokken moeten worden in de besluitvorming over welke thema’s gerapporteerd moet worden. Zoals aangegeven zijn er in totaal 1.178 datapunten en dan kan het dus erg zinvol zijn om samen met de belanghebbenden te bepalen op welke datapunten u zich als bedrijf gaat focussen.

Het ‘dubbele’ aan de dubbele materialiteitstoets is dat u zowel vanuit uw bedrijf bepaalt welke impact u heeft op mens en milieu, alsook vanuit de veranderingen in de wereld kijkt welke invloed dat heeft op uw bedrijfsvoering. In het Engels: outside-in versus inside-out. Deze traditionele risicoanalyse kijkt van buiten naar binnen, waardoor het nieuwe aan deze toets is dat u gaat bepalen welke impact uw organisatie heeft op mens en milieu. Dit is een hele duidelijke link met het waarom van de CSRD.

De dubbele materialiteitstoets is een cruciaal onderdeel in het proces en moet goed vastgelegd worden zodat de accountant later kan bepalen of hier geen onjuiste conclusies zijn getrokken. Het risico is immers groter dat de directie van het bedrijf niet wil rapporteren dan andersom. Hoe meer belanghebbenden betrokken zijn bij het proces, hoe kleiner de invloed van de directie en hoe objectiever het besluitvormingsproces om tot de belangrijkste datapunten te komen.

Als eenmaal bepaald is over welke datapunten gerapporteerd moet worden dan start de dataverzameling. Dit staat uitgelegd in 10 hoofdstukken: 5 milieu, 4 sociaal en 1 governance. Per hoofdstuk staat uitgelegd wat er gerapporteerd moet worden als uit de dubbele materialiteitstoets gebleken is dat dit datapunt materieel is.

Als de datapunten verzameld zijn dan kan het verslag worden opgesteld. Op dit moment is er nog geen format waaraan voldaan moet worden.

Nogmaals, de nadruk ligt op de dubbele materialiteitstoets en dan met name de impacttoets, van binnen naar buiten. Daarna zijn er – zeker in een grote onderneming – voldoende raakvlakken met de huidige processen.

 

Welke gevolgen heeft de CSRD voor het MKB?

Grote bedrijven ‘vragen’ hun MKB-leveranciers massaal om hulp.
Zonder de data van het MKB kunnen de grote bedrijven niet voldoen aan de CSRD met alle gevolgen van dien. Onder andere de gemeente Tilburg heeft haar zorgen uitgesproken over het mogelijk uitsluiten van het MKB in de internationale supply chain indien zij niet kunnen voldoen aan de dataeisen van de grote ondernemingen.

De gevolgen zijn dus op zijn minst een toename van dataverzoeken en in het slechtste geval is het zelfs een bedreiging voor de continuïteit.

Het goede nieuws is dat er nu ook een set met standaarden is voor het MKB. De verwachting is dat bedrijven in 2028 moeten voldoen aan deze ‘MKB-standaarden’.

 

Praktische tips als u wilt starten met het CSRD traject:

  • Maak een grove planning: u wilt in 2026 rapporteren dus reken vanuit daar terug;
  • Creëer een projectteam met 1 intrinsiek gemotiveerde project leider;
  • Laat senior management / eigenaar instemmen met het proces;
  • Regel budget om het leuk aan te kleden;
  • Zoek een goede adviseur!

CSRD zonder gedoe is een enorme uitdaging. Duidelijke afspraken en continu met elkaar in gesprek blijven zijn enorm belangrijk om te komen tot een succesvol traject.

 

Wilt u meer weten over hoe Vermetten uw onderneming kan helpen met CSRD dienstverlening? Neem contact op met één van onze duurzaamheidsadviseurs.

Meer weten over dit onderwerp

Liever iemand persoonlijk spreken?

Stephan Mourits
Adviseur duurzaamheid