Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling?

Bedrijfsoverdracht is een onderwerp dat bij veel ondernemers speelt. Er wordt veel over gesproken. Bij de bedrijfsoverdracht speelt de fiscaliteit vaak ook een belangrijke rol. Met name als de overdracht binnen de familie plaatsvindt.

Op dit moment kennen we in de belastingwetgeving een ruime regeling die het geheel of gedeeltelijk schenken van het bedrijf faciliteert. Zo kan de bedrijfsopvolger op verzoek en onder bepaalde voorwaarden een 100%-vrijstelling voor de schenkbelasting krijgen voor het ondernemingsvermogen tot een waarde van € 1.084.851 (2019) van de onderneming. Voor zover het bedrijf meer waard is, is er een aanvullende vrijstelling voor de schenkbelasting van 83% van het meerdere aan ondernemingsvermogen.

Deze regeling geldt ook in situaties dat de bedrijfsoverdracht plaatsvindt naar aanleiding van een overlijden van de ondernemer.

Naast deze voordelige regeling voor de heffing van de schenk- en erfbelasting kan, op verzoek en onder bepaalde voorwaarden, ook de inkomstenbelastingclaim welke in veel gevallen zal optreden worden doorgeschoven naar de bedrijfsopvolger(s).

Erg gunstige regelingen dus om fiscaal vriendelijk vermogen over te dragen naar de bedrijfsopvolger!

Onlangs zijn kamervragen gesteld aan staatssecretaris Snel over de bedrijfsopvolgingsregeling. De vragen en de reactie van de staatssecretaris laten zien hoe er politiek tegen de regeling aangekeken wordt. De staatssecretaris heeft aangegeven dat de bedrijfsopvolgingsregeling in het kader van de aangekondigde bouwstenen en voorstellen voor verbetering en vereenvoudiging van het belastingstelsel (welke begin 2020 moeten verschijnen) ook tegen het licht gehouden zal gaan worden.

Alhoewel er veel vraagtekens gezet kunnen worden bij de gestelde kamervragen en de reactie van staatssecretaris Snel moeten we in de praktijk wellicht toch rekening houden met deze politieke gevoelens. Je hoort natuurlijk vaak het argument dat de fiscale regels het moment van de bedrijfsoverdracht niet zouden mogen bepalen. Echter gezien de politieke ontwikkelingen is het raadzaam, mocht je in de positie zijn om op termijn jouw bedrijf over te dragen, hier op korte termijn bij stil te staan. Onze adviseurs kunnen u hierbij behulpzaam zijn. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.