Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Deel PAS-melders niet gelegaliseerd

Door de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waren de PAS-melders ineens illegaal. De overheid heeft zich daarna verplicht zich in te spannen om deze bedrijven te legaliseren. De PAS-melders konden zich onder voorwaarden aanmelden voor een legalisatieprogramma. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, wil de overheid zelf zorgen voor de benodigde extra stikstofruimte. Deze moet komen uit bijvoorbeeld de opkoopregelingen.

Uit cijfers in een kamerbrief van de minister voor Natuur en Stikstof blijkt dat tot nu toe 259 bedrijven, die zich hebben aangemeld voor het legalisatieprogramma, niet voldoen aan de criteria.

Mogelijke redenen

Redenen voor het niet voldoen aan de criteria kunnen zijn:

  • Het bedrijf had in de oorspronkelijke melding al een depositie van meer dan 1 mol, waardoor deze vergunningplichtig was.
  • Er werd bij het indienen van de PAS-melding niet voldaan aan de verlaagde grenswaarde van 0,05 mol.
  • De bedrijfsuitbreiding was al voor 1 juli 2015 (start PAS) gerealiseerd.

Geen legalisatie mogelijk, wat dan?

Wanneer een bedrijf niet aan de criteria voldoet, kan geen legalisatie door middel van het legalisatieprogramma plaatsvinden. Dat betekent dat de ondernemer alsnog een natuurvergunning moet aanvragen en daarvoor zelf de benodigde extra stikstofruimte middels extern salderen moet regelen.