Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Derogatie GLMC 8: niet-productief areaal 2024

De minister van LNV heeft aangegeven dat Nederland gebruik zal maken van de door de Europese Commissie geboden derogatiemogelijkheid op de goede landbouw en milieu conditionaliteit (GLMC 8) met betrekking tot niet-productief areaal.

Extra optie invulling GLMC 8

Deze derogatie houdt in, dat, voor de invulling van de verplichting tot het aanhouden van niet-productief areaal op 4% van het bouwland, de agrariër kan kiezen voor een extra optie. Deze houdt in, dat de 4% kan worden ingevuld met braak, stikstofbindende gewassen, vanggewassen of een combinatie hiervan. Daarbij kan geen gebruik gemaakt worden van gewasbeschermingsmiddelen. Voor agrariërs, die al een vanggewas telen, kan dit van toegevoegde waarde zijn volgens de minister.

Aanvraag extra optie niet via Gecombineerde opgave

Door de late publicatie door de Europese Commissie kan de agrariër deze mogelijkheid echter niet rechtstreeks aanvragen in de Gecombineerde opgave. Er wordt in overleg met RVO naar een werkwijze gezocht.