Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Dit moet u weten over belastingvrij schenken in 2018

Schenkt u uw kinderen een groot geldbedrag? Dit levert niet alleen dankbare gezichten op: het brengt u ook belastingvoordeel. De Regering heeft besloten om de vrijstelling vanaf 2017 te verhogen tot € 100.000, mits de schenking verband houdt met de eigen woning. In 2013 en 2014 werd deze vrijstelling als tijdelijke maatregel ingevoerd en per 1 januari 2015 weer afgeschaft.
 

Belastingvrij schenken in 2018

De eenmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000 voor schenkingen voor de eigen woning is met ingang van 2017 opnieuw ingevoerd en zal ook in 2018 zo blijven. De spelregels zijn eenvoudig. Deze belastingvrije schenking in 2018 moet worden gebruikt voor:

  • de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
  • de aflossing van de eigenwoningschuld (hypotheek) of een restschuld ontstaan na verkoop van een woning van de begiftigde.
     

Leeftijdsgrens schenking 
Een belangrijk verschil met de oude regeling is dat de verruimde vrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning niet beperkt is tot schenkingen van ouders aan kinderen. Wel geldt dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn. Een andere belangrijke versoepeling is dat het bedrag van de verruimde vrijstelling onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. Een schenking in het 39ste jaar van de ontvanger kan dus worden uitgegeven in het 40ste en 41ste levensjaar. Daarnaast is het ook mogelijk de schenking in drie jaarlijkse termijnen te voldoen. De laatste termijn moet wel voor het 40ste levensjaar zijn gestort.

Profiteer alsnog van de ruime vrijstelling

Overigens mag er bij een schenking van € 100.000 een bedrag van € 25.526 (bedrag 2017) vrij besteed worden. Denk bijvoorbeeld aan een auto, vakantie of nieuwe tuin. Het resterende bedrag van € 74.474 moet wel worden besteed aan de eigen woning. Het schenkingsbedrag van € 25.526 is de algemene eenmalige vrijstelling voor kinderen.

Overgangsrecht belastingvrij schenken 
Indien u in 2015 of 2016 gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling van € 25.449 (bedrag 2015 is € 25.322) of de extra verhoogde vrijstelling van € 53.016 (bedrag 2015 is € 52.752), dan mag u vanaf 2017 alsnog een aanvullende schenking doen tot u de volledige vrijstelling van € 100.000 heeft benut. Deze regel geldt echter niet wanneer u in 2013 en 2014 al gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling. Met dit overgangsrecht wil de Regering ervoor zorgen dat iedereen in de gelegenheid is gesteld om van de verruimde vrijstelling gebruik te maken. Vanaf 2019 vervalt deze mogelijkheid.

Advies over belastingvrij schenken in 2018

Het lijkt misschien aantrekkelijk om van de verhoogde vrijstelling gebruik te maken, maar u moet ook de fiscale gevolgen in acht nemen. Uw kind heeft door de schenking minder schuld en meer bezit. Dit heeft invloed op de hypotheekrenteaftrek. Daar staat aan de andere kant weer tegenover dat u minder belasting hoeft te betalen in box 3. Het is raadzaam om u goed voor te laten lichten over de fiscale gevolgen van belastingvrij schenken. De adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs vertellen u er graag meer over. Zij staan u bij met raad en daad.