Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Drijfmest uitrijden op vroege teelten vanaf 16 februari

Op bouwland mogen pas vanaf 16 maart drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib worden uitgereden. Alleen bij zogenaamde vroege teelten is dit mogelijk vanaf 16 februari. Het gaat bijvoorbeeld om aardappelen, bol- en knolgewassen in de sierteelt (m.u.v. tulp), granen, grasland, koolzaad, luzerne, suikerbieten, vaste planten, voederbieten en zaaiuien. De volledige lijst met vroege teelten is te vinden op de website van RVO. 

Om bij deze teelten gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid eerder drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib uit te rijden, zal uiterlijk 24 uur voor de bemesting in Mijn Percelen doorgegeven moeten worden op welk perceel dit gewas geteeld gaat worden. Dit onderstreept het belang van het steeds zorgen voor een actuele perceelsregistratie, wat feitelijk al verplicht is vanuit de GLB-wetgeving.