Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Ecoregeling: verschillende punten en waardes per regio

Om in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in aanmerking te komen voor de eco-premie moeten op vijf doelen voldoende punten behaald worden door het uitvoeren van eco-activiteiten (instapeis). De waarde van de uitgevoerde activiteiten bepaalt vervolgens de hoogte van de eco-premie. De benodigde punten en de waarde van de eco-activiteiten zijn afhankelijk van de regio.

Regio-indeling

Nederland is voor de eco-regeling verdeeld in acht regio’s. Deze regio’s zijn vervolgens toegedeeld aan twee regiogroepen:

  • Regiogroep 1: Veenkoloniën, Oostelijke Beekdalen en Ontginningen, Zuidelijke Beekdalen en Ontginningen.
  • Regiogroep 2: Bouwhoek, Hogeland en Oldambt, Noordelijk Weidegebied, Flevopolders, Westelijk Holland, Zuidwestelijke Delta en Rivieren.

Benodigde punten (instapeis)

Het aantal benodigde punten voor landschap en biodiversiteit is voor het jaar 2023 eenmalig verlaagd om de deelname te stimuleren. Voor de ecoregeling moeten in 2023 in totaal 4,5 punten per hectare subsidiabele grond behaald worden. De verdeling van de punten per doel is afhankelijk van de regiogroep.

In 2023 moet in regiogroep 1 het volgende minimale aantal punten per hectare behaald worden: klimaat 1,5 punt, bodem en lucht 0,75 punt, water 0,75 punt, landschap 0,25 punt en biodiversiteit 1,25 punt. Voor regiogroep 2 is dit: klimaat 1,25 punt, bodem en lucht 1,25 punt, water 0,75 punt, landschap 0,5 punt en biodiversiteit 0,75 punt.

In 2024 moet in totaal 5 punten per hectare behaald worden. In beide regiogroepen wordt voor zowel landschap als biodiversiteit het aantal te behalen punten met 0,25 verhoogd.
Het is mogelijk dat de percelen van een bedrijf deels in regiogroep 1 en deels in regiogroep 2 liggen. In dat geval zal het benodigde puntenaantal per ecodoel herrekend moeten worden aan de hand van de totale oppervlaktes per regiogroep.

De komende jaren kunnen de wegingsfactoren voor de vijf ecodoelen aangepast worden aan de specifieke behoeften en uitdagingen van de acht regio’s.

Punten en waarde eco-activiteiten

Op de website van de RVO.nl is een tabel te vinden waarin per eco-activiteit de punten per doel en de waarde te vinden is. De waarden kunnen verschillen per regio.

Let op! In de huidige versie van de simulatietool van RVO.nl wordt gerekend met de punten en waarden van regiogroep 2 voor het jaar 2024.