Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Een nieuwe bestemming voor uw boerderij? Ontdek de aandachtspunten

Woont u in een prachtige, historische boerderij, maar zoekt u een nieuwe bestemming voor het pand? Geregeld willen agrariërs hun boerderij verkopen of hier een andere, niet-agrarische bestemming aan geven. Deze boeren ervaren financiële problemen, bijvoorbeeld door de fosfaatwetgeving of de melkquotum. Het water staat hen aan de lippen en ze zoeken alternatieve werkzaamheden en diensten, zodat de boerderij rendabel kan blijven. Soms wordt de veestapel verkocht en turnt de boer de boerderij om in bijvoorbeeld een kinderboerderij, speeltuin, zorgboerderij, camping, hotel of restaurant. Soms wordt de boerderij gesloopt of komt deze voor lange tijd leeg te staan.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
In de helft van de verbouwingen blijft de agrarische functie behouden. Het andere deel van de boerderijen krijgt een nieuwe functie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zet zich in voor het behoud van historische boerderijen. Leegstaande boerderijen raken in verval en dit is natuurlijk niet wenselijk. Boerderijen die een herbestemming krijgen, worden veelal verbouwd of opnieuw opgebouwd. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil de monumentale panden en de bijbehorende monumentale waarden behouden. Hierbij geven zij advies aan gemeenten en provincies.


Cultuurhistorische waarden van het pand

De bescherming van agrarisch erfgoed gebeurt via de Erfgoedwet en de Omgevingswet. De functie van de boerderij én de mogelijkheden voor herbestemming liggen vast in het bestemmingsplan. Met een functiewijziging kan een boerderij een andere bestemming krijgen. De nieuwe plannen moeten passen bij de cultuurhistorische waarden van het pand. Er zijn diverse criteria die bepalen of een boerderij een monumentaal pand is. Bekijk de opsomming hieronder. Uiteindelijk beslist de gemeente de (bouw)vergunning wordt verleend.
 

  • De boerderij heeft een cultuurhistorische waarde;
  • De boerderij heeft een architectuur- en kunsthistorische waarde;
  • De boerderij heeft een situationele en ensemblewaarde;
  • De gaafheid en herkenbaarheid van de boerderij;
  • De boerderij is zeldzaam.
     

Win advies in bij Vermetten | accountants en adviseurs

Overweegt u om uw monumentale boerderij een nieuwe bestemming te geven? Win advies in bij de agrarisch adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. Zij zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en voorzien u graag van advies. Neem contact met ons op óf maak een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt u meer informatie over de herbestemming van historische boerderijen. In de PDF ‘Een toekomst voor boerderijen – handreiking voor de herbestemming en verbouwen van monumentale boerderijen’vindt u eveneens meer nuttige informatie, zoals een stappenplan.