Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Een stukje pensioen in één keer ontvangen vanaf 2023?

Voor welke pensioenvormen geldt dit keuzerecht? 

Deze nieuwe afkoopmogelijkheid is van toepassing op werknemers die bij hun werkgever een ouderdomspensioen opbouwen. Dit keuzerecht geldt ook voor DGA’s met een zogenaamd bevroren pensioen bij hun BV of reeds eerder in loondienst opgebouwd pensioen en voor lijfrentevoorzieningen. Daarentegen kunnen DGA’s die een aanspraak op een oudedagsverplichting (ODV) bij hun BV hebben hiervan niet 10% van de waarde in één keer opnemen. Dit keuzerecht is ook niet van toepassing voor reeds ingegane pensioenen.

Maximum percentage

Als u kiest voor afkoop van pensioen dan zit daar een limiet aan. U mag namelijk maximaal 10% van de waarde van uw pensioen afkopen.

Datum van de afkoop

De afkoop mag alleen plaatsvinden op het moment dat het ouderdomspensioen ingaat of januari van jaar na het bereiken van de AOW leeftijd. U kunt uw pensioen dus niet afkopen op het moment dat u nog pensioen opbouwt.

Als u met deeltijdpensioen gaat, dan is afkoop van het gedeelte dat u vervroegd in laat gaan toegestaan. Op het moment dat u volledig met pensioen gaat mag u van het resterende pensioen een gedeelte afkopen.

Niet in combinatie met een hoog/laag pensioen

Een ander punt waar rekening mee gehouden dient te worden is dat wanneer gekozen wordt voor afkoop van een gedeelte van het pensioen, het niet toegestaan is om ook te kiezen voor een hoog/laag-pensioen.  

Toeslagen

Een laatste punt waar u rekening mee dient te houden is dat u door de afkoop van uw pensioen mogelijk geen recht meer hebt op toeslagen, zoals zorg- en/of huurtoeslag. Door de afkoop heeft u namelijk een hoger inkomen. U ontvangt in het jaar van afkoop mogelijk te veel toeslag als door de Belastingdienst geen rekening is gehouden met het hogere inkomen. Het te veel ontvangen bedrag zal dan door de Belastingdienst worden teruggevorderd.  

Inkomensmiddeling verdwijnt

Voorheen was het mogelijk om bij wisselende inkomsten gebruik te maken van inkomensmiddeling. Daardoor was het mogelijk om het jaar waarin de afkoop plaats zou vinden te middelen met twee belastingjaren daarvoor of daarna. In het jaar van de afkoop zou namelijk mogelijk een hoger tarief aan Inkomstenbelasting betaald moeten worden dan in de jaren daarvoor of daarna. Het kabinet is echter van plan om middeling af te schaffen.

 

Het voordeel van een keuze voor de opname ineens van uw pensioen of lijfrente, is afhankelijk van meerdere factoren. Om u inzicht te geven in het effect van de keuze of om te helpen bij het maken van de juiste keuze kan een persoonlijk financiële plan een oplossing zijn. Neem contact op met financieel planner Monique Chavanu via 0161 - 45 60 56 of per e-mail monique.chavanu@vermetten.nl.