Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Eerste jaar fosfaatrechten loopt ten einde: pak géén boete

Een reactieve Nederlandse overheid zorgt voor onzekerheid bij melkveehouderijen. Nog steeds weet niet iedere melkveehouder waar hij of zij aan toe is. Procedures lopen nog en gaan nog lopen bij College van Beroep voor het bedrijfsleven. De onzekerheid is bij vele bedrijven nog niet weggenomen. Toch nadert het einde van het jaar en daarmee zal de finishvlag in zicht komen. Nu rijst de vraag: is de fosfaatproductie met melkvee in balans met de toegekende fosfaatrechten?

Boete rond Superheffing in 1984
Bij de invoering van de Superheffing in 1984 leidde de heffing tot de nodige discussies. Een aantal melkveehouderijen raakte hierdoor zelfs in de problemen. In navolging hierop, kende het ministerie een coulanceregeling toe. Voor de teveel geleverde of gemolken hoeveelheid werd een uitbetaling van 0,21 gulden per kilogram melk toegestaan. Gevolg? Aan het eind van 1984 werd er gesjoemeld met de feitelijke melkproductie en dat leidde tot boetes. Gaan wij nu – ruim dertig jaar later – een zelfde situatie tegemoet?

Risico op fikse boete 

Mogelijk nemen melkveehouders het risico om met de melk te gaan ‘toeren’. Vervolgens hopen ze bij overschrijding op een coulanceregeling van het ministerie. Echter, de huidige regering handelt in 2018 anders dan in 1984 het geval was. Bij een overschrijding van de toegekende fosfaatrechten voor het melkveebedrijf hangen er voor Nederland meerdere problemen aan. Het Europese beleid is daarbij leidend voor ons land. Een overschrijding van de fosfaatrechten voor het jaar 2018 hoeft niet te betekenen dat de dierlijke mest niet verantwoord kan worden. Het kan wel leiden tot een overtreding van de fosfaatrechtenwet.

Gevangenisstraf en geldboete

Is de overtreding opzettelijk gemaakt, dan is dat een misdrijf (Wet op de economische delicten). Daarop staat een gevangenisstraf tot zes jaar en een geldboete tot € 82.000. Bij een misdrijf is er bovendien sprake van een strafblad – dit kan gevolgen hebben voor financieringsmogelijkheden en een bank kan het krediet opzeggen. Bij een overtreding zijn de sancties milder, maar toch kan één jaar gevangenisstraf worden opgelegd en een boete van maximaal € 20.500. Het is aan de rechter om uit te maken of er sprake is van een overtreding of misdrijf en welke sancties hierbij horen. In de meststoffenwet is vastgelegd dat een overschrijding van de fosfaatproductiegrens een economisch delict is, en daarmee fiscaal niet aftrekbaar is.

Gebruiksnormen

In de mestwetgeving tot 2018 werden boetes opgelegd als het gebruik van fosfaat de gebruiksnormen te boven ging. De boete bedroeg (en bedraagt) € 11 per kilogram fosfaat. Dot is niet conform de wet verantwoord. Deze sanctionering blijft gehandhaafd.

Einde jaar 2018 en veebezetting en jaarproductie melk

Met het einde van het jaar in zicht, slaan veel melkveehouders aan het rekenen. Wat is mogelijk binnen de toegekende hoeveelheid fosfaatrechten? Daarbij zijn diverse factoren van belang, zoals:

  • aantal melkkoeien
  • geproduceerde of geleverde melk
  • melkproductie per koe
  • fosfaatproductieklasse
  • benutbare fosfaatrechten in 2018 (na handel, verkoop of aankoop van fosfaatrechten)

Voorkom een boete (of erger!)

Een boete en een vakantie op staatskosten zijn duur én personeel inhuren is ook niet voor niks. Blijf binnen de toegekende fosfaatrechten en win eventueel advies in van de agrarisch adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. U kunt ook voor een lange termijnvisie voor uw melkveebedrijf de adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs raadplegen. Zij geven u gedegen financieel én fiscaal advies.