Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Energieneutrale melkveehouderij in 2030

De uitstoot van broeikasgassen terugdringen, zodat er in 2030 een energieneutrale melkveehouderij ontstaat. Dát zijn de afspraken die de agrarische sector heeft gemaakt met de overheid. Als de doelstellingen in 2030 niet worden gehaald, dan grijpt de overheid in met een inkrimping van de veestapel. Er is dus werk aan de winkel.
 

Plan ‘Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland’
De LTO-vakgroep Melkveehouderij en de NZO geven gehoor aan deze afspraak met de overheid. Zij hebben samen een plan opgesteld om bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Dit plan heet ‘Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland’. Met het plan verwachten de twee organisaties 2,6 megaton CO2-equivalenten aan broeikasgassen te hebben gereduceerd in 2030. Als deze prognoses uitkomen, dan hoeft de melkveestapel niet verder in te krimpen om aan de milieudoelstellingen te voldoen.


Handige tool

Volgens het plan moet er ingegrepen worden op verschillende gebieden, zoals diervoeding, mestopslag, bemesting, energiebesparende maatregelen, productie-duurzame energie en eiwitproductie van het eigen land. Melkveehouders kunnen de maatregelen om broeikassen te reduceren op bedrijfsniveau monitoren met een handige tool.


Hulp bij terugdringen broeikasgassen
Lees op de website van Melkvee meer informatie over het plan ‘Klimaatverantwoorde zuivelsector in Nederland’. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de agrarisch adviseurs van Vermetten | accountants en adviseurs. Zij vertellen u graag meer over de afspraken tussen de overheid en de sector en kijken wat u op uw bedrijf kunt doen om bij te dragen aan het terugdringen van broeikasgassen.

 

Bron: Melkvee