Snel uw antwoord vinden

Zonder gedoe

Nieuws

Europees geld voor grondgebonden varkens- en pluimveebedrijven

De oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat de inputprijzen voor Nederlandse agrariërs substantieel verhoogd zijn, waaronder de voerprijzen in de varkens- en pluimveesectoren. De minister van LNV heeft daarom besloten de aan Nederland toegewezen € 8 miljoen uit de EU-landbouwcrisisreserve toe te voegen aan het huidige GLB-budget voor de vergroening in 2022 voor grondgebonden landbouwers met substantiële aantallen varkens en pluimvee.

De landbouwcrisisreserve is bij de hervorming van het GLB in 2014 ingesteld en is gevuld met middelen die door grondgebonden agrariërs bijeen zin gebracht door inhouding van een deel van de directe betalingen. De reserve kan worden gebruikt in crisissituaties wanneer de prijzen of markten instabiel zijn en wordt nu vanwege de Oekraïne-crisis voor het eerst door de Europese Commissie in werking gezet met als doel de voedselzekerheid te vergroten en marktverstoringen aan te pakken. Randvoorwaarde is dat het landbouwers ondersteunt die activiteiten verrichten waarmee de duurzaamheidsdoelstellingen worden nagestreefd.

Nederland zal de plannen voor 30 juni 2022 aan de Commissie moeten melden. De betalingen moeten uiterlijk 30 september 2022 zijn verricht.